FÉILTE 2020

Dé Sathairn, 3 Deireadh Fómhair 2020, rinneadh FÉILTE  2020 a reáchtáil, ar líne! B’é an téama, ‘Ag Comhoibriú chun Nascadh: Tuiscint dár bPobail’, agus eochairagallamh leis an iar‑Uachtarán Mary Robinson ina mhórghné de. 

Féach anseo don Phreasráiteas faoin lá.

Beidh fáil anseo go luath ar na físeáin ar fad ón ngné bheo den ócáid, an t-eochairagallamh san áireamh.  Idir an dá linn, cliceáil ar gach táb ar leith chun rochtain a fháil ar na hacmhainní ó gach mír ar leith. Tá breis is 100 físeán ann!