Ceardlanna

Féach anseo le do thoil le haghaidh Clár FÉILTE 2021 mar a bhí don Lucht Freastail, mar aon le sonraí na gCeardlann ar fad. Beifear in ann breathnú ar na Ceardlanna beo sin anseo sna laethanta romhainn.

Féach anseo maidir le sonraí na gCeardlann ar fad le linn FÉILTE 2021.

Cleachtadh Comhoibríoch

Traschuraclam

Gairmthreoir

Ionchuimsiú

ETIM (STEM)

Modheolaíochtaí Múinteoireachta

Folláine

Mná i gCeannaireacht