Ceardlanna

Tá an dáta deiridh a nglacfaí le hiarratais le haghaidh FÉILTE 2021 thart anois.

Beidh líon ceardlann d’fhíseáin 20-25 nóiméad ag FÉILTE.

Ba chóir go mbeadh na ceardlanna faoi threoir múinteora.

Ba chóir go mbeadh na ceardlanna mealltach, agus ba chóir go mbeadh páirt á glacadh na daoine atá ag freastal orthu san fhoghlaim ghníomhach. Cuirimid fáilte roimh aighneachtaí ó gach réimse ábhair agus earnáil.

Ní ceardlanna tráchtála iad Ceardlanna FÉILTE (níor chóir go mbeadh orthu siúd atá ag freastal orthu ábhair a cheannach le páirt a ghlacadh sa cheardlann).

Is é formáid na bliana seo le haghaidh na gCeardlann físeán 20-25 nóiméad atá réamhthaifeadta. Beidh na físeáin ar fad á gcur i láthair san áit Taispeántais d’ardán na hócáide ar líne. Táthar ag súil go mbeidh na rannpháirtithe ar fáil beo i rith an lae chun labhairt agus caidreamh a dhéanamh leo siúd a bheidh ag freastal, mar a dhéanfaidís in ionad fisiciúil.

*Tabhair faoi deara go roghnófar líon beag de Cheardlanna atá éagsúil agus iarrfar cur i láthair beo a dhéanamh ag FÉILTE 2021 trí nasc físeáin, ag brath ar sceideal an chláir deiridh de chuid FÉILTE 2021.

 

An bhfuil spéis agat féachaint ar cad a bheadh i gceist le Ceardlann ? Féach ar na Ceardlanna ó FÉILTE 2020 anseo!