Comhrá Taighde

Is é is Comhrá Taighde ann comhrá le múinteoirí maidir lena dtaithí faoi thabhairt faoi chúrsaí taighde agus faoi bheith rannpháirteach i gcúrsaí taighde ar réimse topaicí a bhaineann le cleachtadh agus foghlaim múinteoirí. Fuair na múinteoirí uile ar an bpainéal maoiniú faoi Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan de chuid na Comhairle Múinteoireachta agus tá gach duine díobh ag céim éagsúil dá n-aistear taighde.

An bheirt araon a d’éascaigh an comhrá ná múinteoir atá ag cleachtadh, Marie-Thérèse Downes agus Carmel Kearns, Ceann ar Fhoghlaim agus Taighde Múinteoirí sa Chomhairle Mhúinteoireachta.

 

 

Comhrá Taighde Aonair