Reimagining Creative Spaces in Schools

Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, a bheidh sa chathaoir don phlé painéil a bheidh beo sa stiúideo.

Orthu siúd ar an bpainéal beidh:

  • An Dr Shane Bergin, Fisiceoir & Ollamh Cúnta in Oideachas Eolaíochta, Scoil an Oideachais, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
  • Jennifer Buggie, Múinteoir Bunscoile, Scoil Shóisearach an Teaghlaigh Naofa & Comhpháirtíocht Múinteoirí agus Ealaíontóirí (TAP)
  • Ciarán Collins, Múinteoir Béarla agus Gaeilge, Ardscoil Hamilton
  • Niamh Barry, Cigire Iar-bhunscoile, An Roinn Oideachais
  • James Connolly, Scoláire, Ardscoil Hamilton

Féach ár gClár anseo le do thoil, dóibh siúd a bheidh ag freastal ar FÉILTE 2021, mar aon leis na sonraí ar fad faoin lá.