Seóthaispeántais

Tá an dáta deiridh a nglacfaí le hiarratais le haghaidh FÉILTE 2021 thart anois.

Ní mór go mbeadh na seóthaispeántais faoi threoir múinteora agus go mbeadh comhoibriú i gceist idir beirt mhúinteoirí nó níos mó. Is féidir leo comhpháirtithe/páirtithe leasmhara eile a chur san áireamh.

Tá spéis againn i Seóthaispeántais a léiríonn comhpháirtíochtaí idir múinteoirí, scoláirí, tuismitheoirí, scoileanna eile, múinteoirí faoi oiliúint, ceannairí pobail, gnólachtaí áitiúla, srl.

Déanaimid gach iarracht go mbíonn meascán cothrom againn de Sheóthaispeántais as na hearnálacha ar fad – bunoideachas, iar-bhunoideachas agus breisoideachas, a léiríonn an chaoi a gclúdaíonn an fhoghlaim gach aois.

Ag cur san áireamh go bhfuil an ócáid fhíorúil oscailte do bhaill den phobal, ba chóir go léireodh tionscadail FÉILTE go soiléir do gach duine a bheidh ag freastal, na rudaí iontacha atá ar siúl sa teagasc, lá i ndiaidh lae, agus cé chomh lárnach agus atá an dea-theagasc i ngach rud a dhéanaimid.

Is é formáid na bliana seo le haghaidh na dTaispeántas físeán 5 nóiméad atá réamhthaifeadta. Beidh na físeáin ar fad á gcur i láthair san áit Taispeántais d’ardán na hócáide ar líne. Táthar ag súil go mbeidh na rannpháirtithe ar fáil beo i rith an lae chun labhairt agus caidreamh a dhéanamh leo siúd a bheidh ag freastal, mar a dhéanfaidís in ionad fisiciúil.

*Tabhair faoi deara go roghnófar líon beag de Thaispeántais atá éagsúil le haghaidh ‘Scéalta na Seóthaispeántóirí’ agus iarrfar ar rannpháirtithe labhairt beo ag FÉILTE 2021 trí nasc físeáin, ag brath ar sceideal an chláir deiridh de chuid FÉILTE 2021.

 

An bhfuil spéis agat féachaint ar cad a bheadh i gceist le Seóthaispeántas? Féach ar na Seóthaispeántais ó FÉILTE 2020 anseo!