School Placement: Online and in the Classroom

Ba í Jean Harrington, comhlach de chuid na Comhairle Múinteoireachta, a bhí ina Cathaoirleach don phlé painéil, beo sa stiúideo.

Orthu siúd ar an bpainéal beidh:

  • Ryma Halfaoui, Múinteoir Nuacháilithe (Bunscoil)
  • John Kavanagh, Príomhoide Breisoideachais
  • Joanne Breegan, Múinteoir Nuacháilithe (Breisoideachas)
  • Patrick Finucane, Múinteoir Nuacháilithe (Iar-Bhunscoil)
  • Barry O’Leary, Príomhoide Bunscoile
  • Sinéad Farragher, Leas-Phríomhoide Iar-Bhunscoile