Taighde Iarchéime StudentMeet

Gné lárnach den oideachas tosaigh múinteoirí ná socrúchán scoile – meastar gurb é an croílár agus cuimsítear múinteoirí as gach céim den leanúntas oideachas múinteoirí, mar a fhoghlaimeoimid ónár bpainéalaithe inniu.

Mar gheall ar cé chomh tábhachtach agus bainteach agus atá sé ag dul isteach i ngairm na múinteoireachta, is gá do mhúinteoir faoi oiliúint pas a fháil sa ghné socrúcháin scoile dá c(h)lár oideachas múinteoirí chun an cháilíocht atá á bronnadh a bhaint amach.

Is am iontach é an socrúchán scoile ina gcuirtear an deis ar fáil do mhúinteoirí faoi oiliúint machnamh a dhéanamh ar a bhféiniúlacht mar mhúinteoirí, an fhéiniúlacht sin a fhorbairt agus a bheith sóisialaithe sa ghairm.

Bígí linn agus éistigí cad atá faighte amach ag na mic léinn agus cad atá fós le fáil amach agus iad ag leanúint ar aghaidh ar a n-aistear múinteoireachta, foghlama agus ag déanamh taighde síos tríd an leanúntas múinteoirí.

 

Taighde a Cuireadh i gCrích

An examination of the role of collaborative lesson planning among Irish post primary teachers in urban post primary schools Ciarán McKeogh, Mary Immaculate College

An Exploration of the Academic Supports Available to Post-Primary Students Who Participate in Extra-Curricular Activities Ciara Gilmore, Mary Immaculate College

An Exploration of the Irish and Finnish Education Systems from Perspectives Initial Teacher Education and Inclusion Grace Banville, Mary Immaculate College

An Investigation into the Impact of Teacher Expectations on Student Achievement in the Irish Post-Primary Classroom with Special Reference to the Impact it has on Irish Travellers Students: Teacher and Irish Traveller Perspective Chantelle Cawley, Mary Immaculate College

Class Teachers' Perspectives of Meeting the Sensory Needs of Pupils with ASD within the Mainstream Classroom Megan Long, Mary Immaculate College

Conas pleanáil a dhéanamh le FCÁT a chur i bhfeidhm ag baint úsáide as an nGaeilge mar mheán chun Mata a Theagasc sna Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla Ciara Smith, DCU Institute of Education

Diversifying Disney: Exploring the importance of cultural diversity and representation in children's animated film through Mulan, Moana, Coco Lola Parsons, Mary Immaculate College

Dyslexia, the Practice and the Person Róisín Lowe, Marino Institute of Education

Engagement, Performance and Learning in the Technical Classroom: An Investigation of the Experiences of Students with Colour Vision Deficiency Kevin Bohan, GMIT

Experiences of Using the Arts when Teaching About the Sustainable Development Goals on School Placement Chloe McDermott, Mary Immaculate College

Investigating the learning disability dyscalculia in the post primary classroom within numeracy heave subjects Luke Daly, Mary Immaculate College

Music Therapy and Inclusion in the Classroom Niamh O'Neill, Marino Institute of Education

Na Deiseanna le Traschur Scileanne Teanga a Chur Chun Cinn i Rang a Sé a Eascraíonn as Scéim Ghaeilge Niamh McCauley, DCU Institute of Education

Stereotyping in the Leaving Certificate Irish Prose Clíodhna Ducey, Mary Immaculate College

The Development of an Interdisciplinary Galway Hooker Model-making Module for Transition Year Students, Designed to Enhance Motor Skills and Enrich Heritage Knowledge Micheál Walsh, GMIT

The Pedagogy of Team-Teaching During Student Teacher Placement Brian Cowhey, Mary Immaculate College

To Explore Post-Primary Teachers’ Perspectives of the Effects of Distance Learning on Formative Feedback Elisha Dore, Mary Immaculate College

Understanding Bilingual Learning in Post-Primary Education Grace O'Reilly, Mary Immaculate College