TeachMeet

Tá an dáta deiridh a nglacfaí le hiarratais le haghaidh FÉILTE 2021 thart anois.

An bhfuil acmhainn iontach agat a cheapann tú atá an-luachmhar don fhoghlaim? B’fhéidir gur modheolaíocht shimplí atá ann a chuir feabhas ar thaithí foghlama do scoláirí. Nó, ar roinn do chomhghleacaithe agus tú féin cleachtais chun cur le rannpháirtíocht na scoláirí sa seomra ranga nó sa bhaile?

Mar thoradh ar TeachMeet, tá múinteoirí in ann na príomhchleachtais le haghaidh teagaisc, foghlama agus measúnaithe a chomhroinnt le piaraí. Tairgeann na rannpháirtithe an dea-chleachtas a chuir siad ar fáil le bliain anuas a thaispeáint nó pléann siad mír a chuireann leis an gcleachtas sa seomra ranga ar feadh tuairim is 5 nóiméad.

Is é formáid na bliana seo le haghaidh TeachMeet físeán 5 nóiméad atá réamhthaifeadta. Beidh na físeáin ar fad á gcur i láthair san áit Taispeántais d’ardán na hócáide ar líne. Táthar ag súil go mbeidh na rannpháirtithe ar fáil beo i rith an lae chun labhairt agus caidreamh a dhéanamh leo siúd a bheidh ag freastal, mar a dhéanfaidís in ionad fisiciúil.

*Tabhair faoi deara go roghnófar líon beag TeachMeet atá éagsúil agus iarrfar orthu siúd labhairt beo faoina dtionscadail trí nasc físeáin ag FÉILTE 2021, ag brath ar sceideal an chláir deiridh de chuid FÉILTE 2021.

 

An bhfuil spéis agat féachaint ar cad a bheadh i gceist le TeachMeet? Féach ar an líon TeachMeet a bhí ag FÉILTE 2020 anseo!