Sonraí Oscailte agus Úsáid Eolais an Earnáil Phoiblí

Ar an 20 Meitheamh 2019 tháinig Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sonraí oscailte agus athúsáid fhaisnéise ón earnáil phoiblí i bhfeidhm. Trasuíodh Treoir Sonraí Oscailte an AE i ndlí na hÉireann mar Ionstraim Reachtúil I.R. Uimh. 376 de 2021, Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Sonraí Oscailte agus Athúsáid Faisnéise Earnála Poiblí) 2021.

Ar aon dul le Rialacháin 2021 tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tiomanta dá cuid oibleagáidí a chomhlíonadh chun ár sonraí a scaoileadh i bhformáidí saor in aisce agus oscailte don phobal.

Má tá ceist ar bith agat maidir le sonraí oscailte déan teagmháil le do thoil info@teachingcouncil.ie

2019

  1. Staitisticí Clárúcháin an Comhairle Mhúinteoireachta Meitheamh 2019 
  2. Staitisticí Clárúcháin an Comhairle Mhúinteoireachta Deireadh Fómhair 2019

2022

  1. Staitisticí Clárúcháin an Comhairle Mhúinteoireachta Nollaig 2022