Spotsholas ar Folláine

shutterstock_1751173685

Gach uile mhí, cuirfimid achmhainn a bhfuil nasc ar folláine sa spotsholas, ar féidir é a fháil saor in aisce do mhúinteoirí cláraithe ar Mo Chlarú.

Bealtaine 2023

Nurturing Wellbeing Development in Education: From Little Things, Big Things Grow (2016) McCallum, F. and Price, D.
“At the core of education, the notion of wellbeing permeates both learner and educator wellbeing” (p. i).
 
Sa leabhar seo, gheobhaidh tú taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhíríonn ar fholláine maidir le réimsí an oideachais, míchumais, oideachais ionadúla, tuathúil, na meáin shóisialta agus folláine an mhúinteora, le himpleachtaí do pholasaí agus do chleachtadh.

Pictur-2

Aibreán 2023

Ríomhiris Taighde ar an bhFolláine
Sa ríomhiris tá deich n-achoimre d'ailt taighde a phléann an fholláine ó pheirspictíochtaí éagsúla, lena n-áirítear: an fholláine agus an fheidhmíocht acadúil; folláine na múinteoirí; an fholláine agus an tsláinte i gcoitinne; an fholláine agus an éirim mhothúchánach; an acmhainneacht; an fholláine shuibiachtúil; an fholláine agus mothú d'fhiúntas pearsanta; agus an fholláine de dhéagóirí. Is féidir rochtain a dhéanamh ar na hailt ar fad a ndéantar achoimre orthu sa ríomhiris seo.
Cliceáil ar an bpictiúir thíos chun an ríomhiris a fháil.

Follaine

Márta 2023

'S é e-leabhar mar buaicphointe na míosa seo:
Knightsmith, P. (2020). The Mentally Healthy Schools Workbook : Practical Tips, Ideas, Action Plans and Worksheets for Making Meaningful Change
Cliceáil ar chlúdach an leabhair thíos chun dul go MoChlárú agus an leabharlann ar líne. 

The-Mentally-Healthy-Schools-Workbook