Stuchtúr na Comhairle

Tá 37 ball mar chomhdhéanamh ar an gComhairle mar seo a leanas:

  • 11 múinteoir bunscoile, naonúr tofa agus beirt mar ainmnithe ag ceardchumann na múinteoirí
  • 11 múinteoir iar-bhunscoile, seachtar tofa agus ceathrar mar ainmnithe ag ceardchumainn na múinteoirí
  • 2 ainmnithe ag coláistí oideachais
  • 2 ainmnithe ag coláistí 3ú leibhéal sonraithe
  • 4 ainmnithe ag bainistíocht scoile (beirt don bhunleibhéal agus beirt don iar-bhunleibhéal)
  • 2 ainmnithe ag cumainn tuismitheoirí (duine don bhunleibhéal agus duine don iar-bhunleibhéal)
  • 5 ainmnithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna, ar a n-áirítear duine amháin mar ionadaí IBEC agus duine amháin mar ionadaí ICTU.