Comhaltaí na Comhairle

Comhaltaí a cheapadh ar an gComhairle Mhúinteoireachta

Tá 37 comhalta ar an gComhairle agus is múinteoirí cláraithe iad 16 díobh ar thogh múinteoirí eile iad.

Déantar na ceapacháin seo i ndiaidh toghchán a reáchtáladh i rith mhí Feabhra agus mhí an Mhárta 2020, agus i ndiaidh do chomhlachtaí a ainmnítear sna hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015 comhaltaí a ainmniú. I measc na gcomhlachtaí ainmniúcháin seo tá na hInstitiúidí Ardoideachais, ceardchumainn na múinteoirí, bainistíocht scoile, comhairlí tuismitheoirí, Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann agus Comhdháil na gCeardchumann, mar aon le ceapaithe de chuid an Aire.

Tá an Chomhairle ag tnúth le leanúint ar aghaidh leis an obair thábhachtach atá idir lámha aici i dtaca le caighdeáin ghairmiúla sa teagasc a chur chun cinn agus a rialú, ar mhaithe leis an ngairm agus leis an bpobal.

Is iad seo comhaltaí na Comhairle Múinteoireachta:

Michelle Keane 
Michelle Keane (Chairperson)
Tofa - Bunscoil - Baile Átha Cliath
Floating Head
Anne Mulcahy (Deputy Chairperson)
Tofa - Iar-bhunscoil - BOO - Deisceart na hÉireann
Jean Bewswick 
Jean Beswick Duignan
Ainmní - Aontas Múinteoirí Éireann
Kathleen Burke 
Kathleen Burke
Tofa - Iar-bhunscoil - Earnáil Dheonach - Deisceart na hÉireann
Gráinne Conachy   
Gráinne Conachy
Ceapaí de chuid an Aire
Floating Head
Mary Rose Cremin
Ceapaí de chuid an Aire
Noel Cronin 
Noel Cronin
Tofa - Iar-bhunscoil - BOO - Deisceart na hÉireann
Floating Head  
Mary Curley
Tofa - Bunscoil - Cúige Mumhan
Floating Head
Michael Delargey
Ainmní - Ceapaí ICTU de chuid an Aire
Eamon  Dennehy 
Eamon Dennehy
Ainmní - Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire
Niamh Dennehy  
Dr Niamh Dennehy
Ainmní - Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Floating Head  
Catherine Doolan 
Tofa - Bunscoil - Cúige Laighean
Niall Duddy 
Niall Duddy
Tofa - Iar-bhunscoil - Earnáil Dheonach - Tuaisceart na hÉireann
Declan Fahie 
Dr Declan Fahie
Ainmní - An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Floating Head  
Mai Fanning
Ainmní - Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Iar-Bhunscoil
Floating Head  
An tOllamh Niamh Hourigan
Ainmní - Coláiste Mhuire gan Smál
Floating Head
Anne Howard
Tofa - Earnáil na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha - Éire ar fad
Roseana Jordan 
Rosena Jordan
Tofa - Bunscoil - Cúige Chonnacht/Cúige Uladh
Gerry Leydon 
Gerry Leydon
Ceapaí de chuid an Aire
Anne Loughnane 
Anne Loughnane
Ainmní - Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire
Floating Head  
Áine Lynch
Ainmní - Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunscoil
Mary Magner 
Mary Magner
Ainmní - Cumann Múinteoirí Éireann
Peter McCabe 
Peter McCabe
Tofa - Bunscoil - Baile Átha Cliath
Fergal McCarthy 
Fergal McCarthy
Ainmní - Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha
Paul Moroney 
Paul Moroney
Tofa - Bunscoil - Cúige Mumhan
Catherine Moynihan 
Catherine Moynihan
Ainmní - Comhchoiste na mBainisteoirí
Seán Ó hArgáin  
Seán Ó hArgáin
Ainmní - Gaeloideachais
Theresa O Doherty 
Prof Teresa O' Doherty
Ainmní - Institiúid Oideachais Marino
Ciaran James O'Donnell 
Ciaran James O'Donnell
Tofa - Iar-bhunscoil - BOO - Tuaisceart na hÉireann
Sean O Dullig 
Seán Ó Dubhlaing
Tofa - Bunscoil - Cúige Laighean
Floating Head
Séamus Ó Fearraigh
Ainmní - Aontas Múinteoirí Éireann
Liam Ó Néill 
Liam Ó Néill
Ainmní - Ceapaí de chuid an Aire
Sean O Neill
Seán O'Neill
Tofa - Iar-bhunscoil - Earnáil Dheonach - Deisceart na hÉireann
Floating Head  
Bryan O'Reilly
Ainmní - Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha
David O'Sullivan 
David O'Sullivan
Ainmní - Cumann Múinteoirí Éireann
Eamonn Shaughnessy 
Eamonn Shaughnessy
Tofa - Bunscoil - Cúige Chonnacht/Cúige Uladh
Tracie Tobin 
Tracie Tobin
Tofa - Bunscoil - Cúige Mumhan

Má tá aon cheist agat faoin gComhairle nó aon fhiosrú ginearálta, cuir glaoch orainn le do thoil ag (01) 6517900, nó seol ríomhphost chuig info@teachingcouncil.ie.