Imréiteach Póilíní Thar Lear

1. Iarratasóirí atá ag cur isteach ar Chlárúchán

Is iarratasóirí atá ag cur isteach ar chlárúchán, amháin, a chaithfidh doiciméid ó thíortha thar lear a chur isteach más rud é gur chaith siad tréimhse charnach 12 mhí nó níos mó thar lear i ndiaidh iad a bheith ocht mbliana déag (18).

Caithfidh gach iarratasóir ar chlárúchán iarratas grinnfhiosrúcháin a dhéanamh, bídís tar éis bheith ina gcónaí in Éirinn/ i dTuaisceart Éireann nó ná bíodh.

I gcás iarratasóirí atá ag cur isteach ar chlárúchán ar iarratasóirí iad a chaith tréimhse charnach 12 mhí nó níos mó thar lear i ndiaidh iad a bheith ocht mbliana déag (18), caithfidh siad fótachóip d’imréiteach póilíní a chur ar fáil maidir le gach tír ar leith ina raibh siad ina gcónaí.  Caithfear an tréimhse chónaithe iomlán i ngach tír ar leith a chumhdach sna deimhnithe imréitigh sin.

Cuireadh liosta tíortha agus eagraíochtaí le chéile mar chabhair duit chun  imréiteach póilíní a fháil.

2. Múinteoirí Cláraithe

 I gcás múinteoirí cláraithe atá ag dul faoi ghrinnfhiosrúchán dá bhfostaíocht nó chun a gclárú a athnuachan (ath-ghrinnfhiosrúchán), ní gá dóibh imréiteach póilíneachta thar lear a chur ar fáil.

3. Cúinsí Eisceachtúla

Forchoimeádann an Chomhairle an ceart aici féin dearbhú faoi mhionn a lorg sa chás nach bhfuil nochtadh sásúil um thaifid póilíní/choiriúla ar fáil. Nótáil, le do thoil, nach n-eisíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta an Fhoirm Dhearbhaithe seo ach amháin sna cúinsí eisceachtúla seo:-

  • is eol don Chomhairle Mhúinteoireachta nach bhfuil imréiteach póilíní infhaighte ach ag cónaitheoirí na tíre atá i gceist
  • chónaigh an t-iarratasóir sa tír ar feadh tréimhse níos lú ná sé mhí
  • bhí an t-iarratasóir ag taisteal tríd an tír agus ní raibh aon seoladh seasta aige/aici
  • chónaigh an t-iarratasóir sa tír breis agus 10 mbliana ó shin
  • tá an tír ag cogadh nó ag dul faoi shuaitheadh suntasach polaitiúil nó
  • tá comhfhreagras curtha ar fáil ag an iarratasóir a léiríonn nach féidir imréiteach póilíní a fháil.