Conairí i dtreo an Teagaisc

Tá cuid mhór conairí ann le bheith i do mhúinteoir, cé acu a roghnaíonn tú clár fochéime nó iarchéime d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí a dhéanamh. Chun rochtain a dhéanamh ar na cláir oideachais tosaigh múinteoirí, ní mór duit na híosriachtanais iontrála a chomhlíonadh, atá leagtha síos ag an Aire Oideachais, i gcomhairle leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Tá breac-chuntas ar na híosriachtanais iontrála agus ar an bpróiseas iarratais le hiontráil a dhéanamh ar na cláir bhunscoile agus iar-bhunscoile ar an suíomh gréasáin den Roinn Oideachais.

Pathways to Teaching