Bunscoil

Déantar na hiarratais ar chláir chomhreathacha (fochéime) tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO) agus tá an roghnú bunaithe ar chóras pointí an CAO. Ba chóir d’iarratasóirí lánfhásta seiceáil a dhéanamh leis an gcoláiste/ollscoil ábhartha maidir leis na nósanna imeachta iarratais.

Déantar cláir chomhleanúnacha (iarchéime) in oideachas múinteoirí bunscoile a fhógairt sna meáin náisiúnta ina bhfuil sonraí maidir leis na dátaí deiridh agus na nósanna imeachta iarratais. Déantar áiteanna ar an gclár a bhronnadh ar bhonn cáilíochtaí, agallamh agus scrúdú béil i nGaeilge.

Iontráil chuig Oideachas Tosaigh Múinteoirí

Leagann an tAire Oideachais agus Scileanna, i gcomhar leis an Chomhairle Mhúinteoireachta, síos riachtanais íosta iontrála do chláir oideachais tosaigh múinteoirí.

  • Le haghaidh eolais maidir le riachtanais iontrála do chláir Chomhreathacha (fochéime) d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí, féach anseo.
  • Le haghaidh eolais maidir le riachtanais iontrála do chláir Chomhleanúnacha (iarchéime) d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí, féach anseo (Béarla).

Le bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta mar mhúinteoir bunscoile, ní mór go mbeadh na cáilíochtaí bainte amach ag an duine atá leagtha amach faoi Bhealach 1: Bunscoil i Rialacháin Clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta, 2016 (Béarla).

Institiúidí Ardoideachais

Providers of ITE