Iar-bhunscoil

Cuirtear oideachas tosaigh múinteoirí (OTM) iar-bhunscoile ar fáil trí chláir de chineál comhleanúnach nó comhreathach, atá déanta suas de chéim oiriúnach agus cáilíocht oideachas múinteoirí ar leith.

Déantar céim oiriúnach a shainmhíniú mar dhámhachtain ó ollscoil nó coláiste den chineál céanna atá aitheanta ag an stát, ina bhfuil an duine a bhfuil sí aige/aici ábhar curaclaim amháin ar a laghad ag an leibhéal is airde laistigh de churaclam na n-iar-bhunscoileanna a theagasc. Le haghaidh an chuid is mó de na hábhair, ciallaíonn sé seo Ardleibhéal na hArdteistiméireachta.

Riachtanais iontrála iar-bhunscoile 

Cláir Chomhthráthacha (Cláir Fhochéime)

  • Próiseas iarratais CAO 
  • Iarratasóirí Lánfhásta – cliceáil anseo le haghaidh eolas ar shuíomh gréasáin an CAO

Cláir Chomhleanúnacha (Cláir Iarchéime)

Le bheith incháilithe don Mháistir Gairmiúil san Oideachas (iar-bhunoideachas), is gá go mbeidh céim tríú leibhéal bainte amach ag an iarratasóir a mheasann an Chomhairle Mhúinteoireachta a bheith cuí chun teagasc a dhéanamh ag leibhéal iar-bhunscoile, chun aon ábhar curaclaim ar a laghad a theagasc go dtí an leibhéal is airde laistigh den churaclam iar-bhunscoile. Don chuid is mó de na hábhair, ciallaíonn sé seo Ardleibhéal na hArdteistiméireachta.

Riachtanais Ábhair do Chlárú Iar-bhunscoile

I gcláir chomhreathacha (fochéime), déantar ábhair acadúla a theagasc in éineacht le compháirteanna oideachais agus socrúchán scoile. Déantar an t-iarratas tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO) agus tá an roghnú bunaithe ar chóras pointí an CAO.

Déantar na hiarratais ar chláir chomhleanúnacha (iarchéime) tríd an Ionad Iarratas Iarchéime (PAC), an lárchóras iarratais do choláistí Ollscoil na hÉireann agus d’Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Le haghaidh institiúidí eile, déantar na hiarratais díreach chuig an institiúid ar leith.

Institiúidí Ardoideachais Providers of ITE