Cúnamh airgid

Is é an príomh-chúnamh airgid atá ar fáil do mhic léinn incháilithe atá ag freastal ar chúrsaí breisoideachais agus ardoideachais lánaimseartha ná an deontas mac léinn, a bhféadfadh deontas cothabhála nó deontas táillí a bheith san áireamh leis, ag brath ar incháilitheacht.

Tá tuilleadh eolais faoi sparánachtaí agus cúnamh airgid eile agus na critéir don Scéim Táillí In Aisce ar fáil ag studentfinance.ie.

Naisc úsáideacha eile: