Ceardlanna Cosán

Sraith de 3 cheardlann chun tacú le cultúir de mhachnamh comhoibríoch i scoileanna agus chun cur le tionchar foghlaim ghairmiúil do mhúinteoirí.

Tá an ESCI (Oideachais Tacaíochta Ionaid Éireann) agus an Chomhairle Mhúinteoireachta ag comhóstáil sraith do thrí cheardlann do scoileanna a bhfuil suim acu leas a bhaint as cumhacht na foghlama gairmiúla chun tacú lena gcuid riachtanas. Déanann múinteoirí atá ag obair i láthair na huaire, na ceardlanna a éascú agus soláthróidh siad deiseanna do scoileanna foghlaim óna chéile trí chomhráite machnamhacha a bhfuil Cosán, an Creat Náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí mar bhonn agus mar thaca acu. Cuirfidh éascaitheoirí uirlisí agus straitéisí cabhracha ar fáil chun tacú le múinteoirí agus le ceannairí scoile eispéiris foghlama gairmiúla solúbtha, uathrialacha agus comhthéacs-ábhartha a fhorbairt do chách.

Chun éisteacht lena bhfuil á rá ag múinteoirí agus ceannairí scoile faoi thionchar dearfach Cosán ina gcomhthéacs, cliceáil anseo. (Ón leathanach gréasáin sin, b’fhéidir gur mhaith leat cliceáil ar na naisc ‘Ceardlanna ESCI Cosán, Cosán i gComhthéacs – Guthanna Múinteoirí, Cosán i gComhthéacs – Fínéad Múinteoirí, agus Cosán i gComhthéacs, Guthanna na gCeannairí)

Tugtar cuireadh do scoileanna triúr ball foirne* (lena n-áirítear ceannaire meánach nó ceannaire sinsearach amháin) a ainmniú chun páirt a ghlacadh sna ceardlanna seo, atá ar bun sa tráthnóna. Beidh ceardlanna á reáchtáil ag na hIonaid Oideachais atá liostaithe thíos.

Comhoibreoidh roinnt Lárionad Oideachais chun ceardlanna a chomhóstáil agus, i gcásanna áirithe, ceadóidh sé seo d’Ionad amháin ceardlanna ar líne amháin a thairiscint agus cuirfidh ionad nó ionaid chomhpháirtíochta ceardlanna pearsanta ar fáil. Cinntíonn sé seo solúbthacht uasta do rannpháirtithe.