Seimineár Gréasáin agus Ríomhiris maidir leis an Machnamh

Teagasc Machnamhach, Foghlaim Mhachnamhach: Seimineár Gréasáin faoi Leanúint ar Aghaidh leis an gComhrá

An chéad dáta craolta: 16 Eanáir 2019

Reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta comhsheimineár gréasáin leis an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) ar an 16 Eanáir ag 8pm inar phléigh na painéalaithe seo a leanas an téama faoin Teagasc Machnamhach, Foghlaim Mhachnamhach: Ag Leanúint arbh Aghaidh leis an gComhrá, a ndearna Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, Tomás Ó Ruairc, cathaoirleacht air:

  • An Dr Pádraig Kirk (Stiúrthóir na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí (SSM), seirbhís tacaíochta do scoileanna de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna a bunaíodh in 2013 chun tacú le scoileanna leis an gCreat don tSraith Shóisearach a chur i bhfeidhm)  
  • An tOllamh (Emerita) Ruth Leitch (Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta, an Oideachais agus na hOibre Sóisialta, Coláiste na Banríona, Béal Feirste)
  • Bernie Tobin (Leas-Phríomhoide ag Scoil Náisiúnta Eoin Baiste, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath)
  • An Dr Conor Mellon (Múinteoir ar iasacht atá ag obair faoi láthair i rannóg Fhoghlaim agus Thaighde na Múinteoirí de chuid na Comhairle Múinteoireachta)
  • Anita McDonald (Múinteoir Iar-Bhunscoile i gColáiste Pobail Bhéal Átha Beithe, Béal Átha Beithe, Co. Mhuineacháin)

B’fhéidir go mbeidh rannpháirtithe ag iarraidh ár ríomhiris faoin téama céanna a léamh, atá ar fáil anseo.