Cláir Bhreisoideachais

I gcomhréir le Bealach a Trí de Rialacháin [Clárúchán] na Comhairle Múinteoireachta 2016 agus Rialacháin [Clárúchán] (Leasú) na Comhairle Múinteoireachta 2016, le héifeacht ón 25 Iúil 2016, ní mór d’iarratasóirí ar chlárúchán a dhéanamh don earnáil bhreisoideachais, cáilíocht oideachas múinteoirí breisoideachais atá faofa ag an gComhairle a bhaint amach.

D’fhoilsigh an Chomhairle Mhúinteoireachta Breisoideachas: Riachtanais Ghinearálta agus Chláir le Cáilíochtaí Oideachas Múinteoirí a Chreidiúnú (Béarla). Baineann an Chomhairle úsáid astu seo nuair atá measúnú agus creidiúnú á ndéanamh ar chláir oideachas múinteoirí breisoideachais atá á dtairiscint ag na hInstitiúidí Ardoideachais. Baineann na hInstitiúidí Ardoideachais úsáid as pro forma chun cláir bhreisoideachais a chur isteach le creidiúnú a fháil.

Tá an chéad tsraith den athbhreithniú agus creidiúnú curtha i gcrích anois do gach clár, agus eisíodh tuarascálacha chuig na hInstitiúidí Ardoideachais.

Áit ar bronnadh creidiúnú, foilseofar na tuarascálacha ar athbhreithniú an chláir ar an leathanach seo.

Institiúid Ardoideachais
Clár
Creidiúnaithe
Tuairiscí

(Béarla)

Ollscoil na hÉireann, GaillimhDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Iarchéime san Oideachas Aosach & sa BhreisoideachasTuairisc
Coláiste Náisiúnta na hÉireannDioplóma Iarchéime Ealaíon san Fhoghlaim agus sa TeagascTuairisc
Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeBaitsiléir Ealaíon (Onór.) i dTeagasc an Bhreisoideachais agus an Oideachais AosaighTuairisc
Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (P/A)
Institiúid Teicneolaíochta Phort LáirgeDioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (L/A)
Ollscoil Mhá NuadArd-Dioplóma sa BhreisoideachasTuairisc
Institiúid Oideachais MarinoDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
Ollscoil Chathair BÁCBaitsiléir Eolaíochta san Oideachas agus Oiliúint (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc
Coláiste Mhuire gan Smál, LuimneachDioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)Tuairisc
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is DearthaMáistir Ealaíon san Ealaín Phobalghníomhach: (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)Tuairisc

*Próiseas Athbhreithnithe agus Creidiúnaithe idir lámha – Meastar go bhfuil cláir atá ann cheana creidiúnaithe go dtí go bhfuil creidiúnú déanta agus tús feidhme curtha le clár ath-choincheapaithe.