Taighde Maoinithe

Creat Tacaíochta Taighde John Coolahan

Tuairiscí Deiridh

Chun tógáil ar an tóir a bhí ar na Scéimeanna Sparánachta Taighde roimhe seo, d’fhógair an Chomhairle Mhúinteoireachta Creat Tacaíochta Taighde (CTT) ar an 11 Márta, 2017. Dearadh an creat chun tacú le foghlaim ghairmiúil leanúnach na múinteoirí trína rannpháirtíocht sa taighde agus leis an taighde. De réir mar a chuireann níos mó faighteoirí CTT a n-achoimrí deiridh ar a dtaighde agus de réir mar a théann siad faoinár bpróiseas athbhreithnithe neamhspleách, tabharfar an leathanach seo suas chun dáta. Le himeacht ama, beidh sé ina acmhainn taighde luachmhar do mhúinteoirí atá ag cleachtadh agus do dhaoine eile a bhfuil spéis acu sa teagasc, foghlaim agus measúnú.

Tar éis duit achoimre ar thaighde a léamh, más spéis leat tuilleadh a fháil amach, tá sonraí teagmhála le haghaidh na dtaighdeoirí uile curtha ar fáil.

Chun rochtain a dhéanamh ar ‘Taighde atá Curtha i gCrích Faoi Bhabhtaí a hAon agus a Dó, cliceáil anseo, le do thoil.

 

Scéim Sparánachta Taighde 2007-2011

Idir 2007 agus 2011 rith an Chomhairle Mhúinteoireachta 4 scéim sparánachta taighde chun tacú le foghlaim ghairmiúil leanúnach na múinteoirí trína rannpháirtíocht sa taighde agus leis an taighde. I rith an ama seo, bronnadh maoiniú ar 108 tionscadal agus tá naisc chuig an taighde a fuarthas go dtí seo ar fáil thíos. Ar mhaithe le d’éascaíocht chuireamar le chéile iad i ngrúpaí de réir an réimse a bhfuil taighde á dhéanamh air. De réir mar a chuireann níos mó faighteoirí sparánachta a dtaighde atá curtha i gcrích isteach agus de réir mar a théann siad faoinár bpróiseas athbhreithnithe neamhspleách, tabharfar an leathanach seo suas chun dáta. Le himeacht ama, beidh sé ina acmhainn taighde luachmhar do mhúinteoirí agus do dhaoine eile a bhfuil spéis acu sa teagasc, foghlaim agus do mhúinteoirí atá ag cleachtadh agus do gach duine ar spéis leo teagmháil a dhéanamh leis an taighdeoir chun tuilleadh a fháil amach, cuir ríomhphost chuig research@teachingcouncil.ie agus beimid sásta do chuid sonraí teagmhála a chur ar aghaidh go dtí an taighdeoir.

An Chomhfhoghlaim

 1. Science Teachers' Use of Whole Class Instruction and Cooperative Learning Methodologies in a Girls' Voluntary Secondary School. Research by Miriam Hamilton (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. The effect of Cooperative Learning on Academic Achievement and Social Interaction in the Mathematics classroom. Research by Caroline O'Brien (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 3. An Investigation into the effects of Cooperative Learning on English Spelling and Comprehension in a Second Level Gaelscoil. Research by Joseph Cremen (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 4. Cooperative Learning in the Language Classroom - Can it improve the oral competency of the students? Research by Eileen Butler (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 5. The Effects of Co-operative Learning on a Second Year Junior Certificate Class. Research by Barry Slattery (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre

TFC/Teicneolaíocht

 1. The Impact of the Interactive Whiteboard on a Multi-grade Irish Primary School Setting. Research by Triona Hannon (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. The Misconceptions of Mathematical Probability amongst Primary Students Teachers: Can ICT be used constructively to highlight and eliminate? Research by Pat Sheridan (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 3. Learning and Teaching with Lego Mindstorms Control Technology in the Twenty-first Century Classroom. Research by Ita Ahern (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 4. A Multiple Case Study Exploring the Benefits, Concerns and Problems with Online Education for Primary School Children. Research by Conor Ryan (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 5. How can I use Video to Enhance Teacher Engagement with my School's Abundant ICT Equipment? Research by Laura Sloyan (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 6. Assessing the Attitudes of Primary School Children to Using Global Positioning Systems (GPS) Devices in Geography. Research by Francis Gray (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 7. The Role of Shared Creation of E-Portfolios in the Formation of a Community of Practice. Research by Margaret Deegan (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 8. Exploring the Impact of ICT on the Irish Classroom. Research by Eleanor Walsh (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 9. An Investigation of a Technology-Supported Problem Based Learning Initiative in a Transition Year Class. Research by Naomi McGoldrick (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 10. A study into the influence that Information Communication Technology tools have on primary pupils' attitudes towards science. Research by Kieran Kelly (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 11. An Exploratory Study into the Effectiveness of an Automated Assessment Tool and Software Intervention for Working Memory. Research by Michele English (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre

Oideachas Múinteoirí

 1. Bridging the Gap Between Campus and Classroom: Relationships within Teaching Practice Placements. Research by Ann-Marie Young (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre

Riachtanais Speisialta Oideachais

 1. Educational Provision for Children with Speech and Language Difficulties in Mainstream Primary Schools. Research by Emma Browne (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. An Action Research Study of Developing Provision for Children with Dyspraxia/DCD. Research by Elsie Carmel Healy (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 3. An Evaluation of Modified Teaching Methodologies and Classroom Management Strategies for Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Research by Phyllis Clegg (2007 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre

Ceannaireacht Oideachasúil

 1. One Year in the Rough Ground of Practice: Phronesis as a Mode of Educational Leadership in a Multicultural Primary School. Research by Fintan McCutcheon (2007 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. A Critical Exploration into the Challenging Dual Role of the Teaching Principal and how the Board of Management and Parent Association in Small Schools can Contribute to Enabling the Principal Realise Curriculum Focused Leadership within a Learning Community. Research by Monica Fanning (2007 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 3. The Functions of the Catholic Primary School Board of Management and the Principal: An Exploration of Prescription and Practice. Research by Brendan Smyth (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre

Litearthacht agus Uimhearthacht

 1. Developing Learner Autonomy in Primary School Students to Improve English Literacy Levels in an Increasingly Diverse Irish Society. Research by Collette Dunne (2007 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. Learner Autonomy and Language Learning. Research by Ruth Whelan (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 3. A Jaworskian Analysis of Four Senior Class Primary Teachers Endeavouring to Teach Mathematics from a Constructivist-Compatible Perspective. Léigh tuairisc na hachoimre

Measúnú

 1. Formative Assessment in an Infant School. Research by Máire Duffy (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. Assessment for Learning: from Theory to Practice. Research by Kathryn McSweeney (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre

Aistriú ón Leibhéal Bunscoile go dtí an Leibhéal Iar-Bhunscoile

 1. "Mind the Gap": Students' Perspectives on the Transition from Primary to Post-Primary School. Research by Elizabeth McNally (2007 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. Bridging the Chasm: How Can I Improve the Transition Experience of Sixth Class Students Moving into Post-Primary School? Research by Rory McGann (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre

Eile

 1. Textbooks in the Constructivist Classroom. Research by Michelle Dunlea (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 2. Film production as a Methodology to Support the Teaching and Learning of History in the Senior Classes of Primary School. Research by Paul Moroney (2008/09 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 3. Irish Schools as Communities of Practice for Citizenship Education: The Experiences of One Primary School. Research by Niamh O'Brien (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre.
 4. The Impact of a Small Scale Conflict Resolution Intervention Programme on Students' Conflict Management Skills. Research by Mary Hogan (2007 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 5. Identification of Difficult Topics in the Teaching and Learning of Chemistry in Irish Schools and the Development of an Intervention Programme to Target some of these Difficulties. Research by Maria Sheehan (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 6. Eleven Years On: A Case Study of Geography Practices and Perspectives within an Irish Primary School. Research by Méabh Cummins (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 7. Slí an Cheoil - Experiencing Irish Traditional Music in Post-Primary Music Education. Research by Thomas Johnston (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 8. Formal Teacher-Pupil Mentoring in Irish Second Level Education: 'The Blackwater Experience'. Research by David King (2010/11 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 9. An Evaluation of the Graduate Diploma in Guidance Counselling at the University of Limerick: Implications for policy and practice in initial education for Guidance Counsellors. Research by Dr Jennifer Liston (2009/10 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 10. Catholic School Ethos - Ag Seo Ár gCúram. Research by Deborah Skelly. (It should be noted that this summary relates to research which was carried out by a registered teacher independent of the Teaching Council's research bursary scheme. It has been published on this page, following a request by the researcher, as it was considered that the research in question is timely in the context of the evolving patronage landscape and will be of wide interest in the education community.) Léigh tuairisc na hachoimre
 11. 'Dissecting the Bird to Articulate the Song' Exploring the Nature of Teaching and Learning Poetry at Leaving Certificate Level in Ireland. Research by Jennifer Hennessy (2008/2009 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 12. An exploration of the impact of a community of practice (CoP) on physical education teachers' professional development designed to empower them to address issues posed by their challenging work situations. Research by Gerardine Murphy (2008/2009 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre
 13. A Study of Teaching the Skills of the Primary School Mathematics Curriculum: Teaching Equivalence in context. Research by Dr Seán Delaney (2009/2010 Bursary Scheme). Léigh tuairisc na hachoimre