A chara, 

Tá ríméad orainn a fhogairt go mbeidh FÉILTE ar siúl Dé Sathairn, an 7 Deireadh Fómhair, ar champus comhroinnte Scoil Shóisearach agus Scoil Shínsearach an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise, Co. Laoise!  Táimid ag tnúth go mór leis an gcomhoibriú uathúil seo leis na scoileanna – in éineacht leis na bpríomhoidí, foireann agus na páistí – agus in éineacht leis an pobal i gcoitinne, fáilte a chur romhat ag FÉILTE 2023.

Glac páirt!

B'fhéidir go bhfuil tionscadal nó réimse taighde ar leith a thug múinteoir amháin nó foireann múinteoirí faoi a bheadh ina léargas maith ar an obair iontach atá á déanamh i do scoil? Cuir isteach d'iarratas anois chun seóthaispeántas nó ceardlann a stiúradh.

Tá naoi réimse ann inar féidir le múinteoirí iarratas a dhéanamh chun seóthaispeántas nó ceardlann a stiúradh:

  • Cleachtas comhoibríoch
  • Traschuraclam
  • Digiteach
  • Cuimsiú
  • Teangacha
  • ETIM
  • Inbhuanaitheacht
  • Modheolaíochtaí teagaisc
  • Folláine 
  • Eile

Is é Luan, 17 Aibreán 2023 ag 5in, spriocdháta na n-iarratas.

Go raibh briseadh na Cásca deas agat.


Dea-mhéin,

Avril Lennon

Aonad an Chumarsáide

Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2023 An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Éire W23 Y7X0

r: info@teachingcouncil.ie  I  www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh / Click here to unsubscribe

Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle