Aistrigh:
Gaeilge
English

I gcomhréir le Rialacháin an Aontais Eorpaigh 2021 (Sonraí Oscailte agus Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí) táimid tiomanta dár gceanglais a chomhlíonadh maidir le sonraí a chur ar fáil don phobal i bhformáidí atá oscailte agus saor in aice.

Má tá ceist agat a bhaineann le sonraí oscailte, téigh i dteagmháil le info@teachingcouncil.ie

2023

2022

2019