Aistrigh:
Gaeilge
English

Conas do shonraí a athrú ar Chlár na Múinteoirí

Mar mhúinteoir cláraithe, is féidir leat an fhaisnéis phearsanta seo a leanas atá ar an gclár a chur in eagar trí Mo Chlárú.

 • Ainm
 • Inscne
 • Seoladh
 • Uimhir PSP
 • Uimhir theileafóin
 • Seoladh ríomhphoist
 • Sonraí fostaíochta
 • Nuashonruithe cumarsáide (Má ghlacann tú leo)

Do shonraí teagmhála a choinneáil cothrom le dáta

Ó am go chéile, bíonn orainn litreacha a sheoladh chugat leis an bpost cláraithe. Mar sin, coinnigh do shonraí teagmhála go léir cothrom le dáta, le do thoil.

Cáilíochtaí a chur leis

Is féidir leat cáilíocht bhreise a chur le do chlárú freisin (Leibhéal 6 nó níos airde ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ)).

Má tá staidéir bhreise curtha i gcrích agat chun easnaimh a chúiteamh, cuir fianaise isteach trí Mo Choinníollacha le do thoil.

Ábhar breise a chur leis (iar-bhunscoil)

Déanann gach scoil cinneadh ar fhostaíocht laistigh de scoileanna chun ábhair a mhúineadh. Ní riachtanas clárúcháin é a bheith aitheanta le haghaidh ábhair bhreise.

Más mian leat, áfach, go gclárófaí ábhar breise curaclaim ar an gclár, ní mór duit a thaispeáint go gcomhlíonann tú na critéir don ábhar.

Ní chiallaíonn sé sin go gcaithfidh tú céim eile a dhéanamh.

Ciallaíonn sé go gcaithfidh tú staidéar a dhéanamh ar an ábhar go leibhéal na céime trí mhodúil ó chéim leibhéal 8 a chomhcheangal nó trí dhioplóma iarchéime leibhéal 9 a dhéanamh. Ní mór duit a chinntiú go ndéanann tú staidéar ar an méid seo a leanas:

Measúnú ábhair bhreise

Baineann trí chéim leis an bpróiseas measúnaithe:

 1. Iarratas
 2. Measúnú
 3. Clárú

1. Iarratas

 • Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne (féach thíos).
 • Sábháil na doiciméid riachtanacha a theastaíonn uait mar chomhaid leictreonacha ag baint úsáid as ainmneacha comhaid ábhartha, m.sh., tuairisc céime.
 • Cuir isteach an fhoirm iarratais ar líne, na cáipéisí á n-uaslódáil agus an táille chlárúcháin á híoc agat.
 • Is féidir leat d’iarratas a shábháil agus filleadh air níos déanaí. Tá trí mhí agat ón dáta tosaigh chun d’iarratas a chríochnú agus a chur isteach.
 • Mura bhfuil d’iarratas críochnaithe tar éis trí mhí, scriosfar é.
 • Gheobhaidh tú ríomhphost ina n-admhaítear go bhfuil d’iarratas curtha isteach.
 • Má tá aon cháipéisí ar iarraidh, déanfaimid teagmháil leat.
 • Má tá iarratas á dhéanamh agat ar ábhair teanga curaclaim nó Gaeilge a mhúineadh, ní mór duit riachtanas an Eispéiris Tumoideachais (ETO) a shásamh.

2. Measúnú

Is iad Painéal na gCáilíochtaí, ar comhaltaí den Chomhairle Mhúinteoireachta iad, a dhéanann an t-iarratas a bhreithniú, moladh an Chomhairleora san áireamh.

3. Cinneadh

Má shásaíonn do cháilíochtaí na riachtanais ábhair, cuirfear an t-ábhar le do chlárú.

Más rud é go n-aithnítear difríochtaí suntasacha idir do cháilíochtaí agus na riachtanais in Éirinn, cuirfimid coinníollacha (easnaimh cháilíochta) i bhfeidhm ar do chlárúchán. Ní mór aghaidh a thabhairt ar aon easnamh sula gcuirfear an t-ábhar le do chlárú.

Scríobhfaimid chugat ar ríomhphost leis an gcinneadh.