Aistrigh:
Gaeilge
English

Riachtanais chláraithe

Tá dhá phríomhriachtanas ann maidir le clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta

  1. Cáilíochtaí
  2. Fianaise ar charachtar – grinnfhiosrúchán san áireamh (riachtanach)

Conas iarratas a dhéanamh mar Mhúinteoir faoi Oiliúint

Céim 1: Beidh do sholáthraí cúrsa i dteagmháil leat agus iarrfaidh sé cead uait le do shonraí a aistriú go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta.

Céim 2: Nuair atá do shonraí faighte agus próiseáilte, eiseoimid ríomhphost le cuireadh díreach chugat ina gcuirfear nasc sábháilte ar fáil duit chun cuntas ar líne a chruthú.

Céim 3: Tar éis duit cuntas ar líne a chruthú, is féidir leat iarratas ar líne a dhéanamh ar chlárú faoi Bhealach 5 – Múinteoir faoi Oiliúint.

Tá do chlárúchán faoi réir grinnfhiosrúcháin.

Déan cinnte go gcuirfidh tú d’iarratas isteach roimh an scoithdháta sa ríomhphost.

Is é €90 an táille chlárúcháin.

Céim 4: Nuair atá do ghrinnfhiosrúchán faofa agus nuair atá d’iarratas clárúcháin tugtha chun críche, gheobhaidh tú ríomhphost le d’uimhir chlárúcháin.

Ansin is féidir leat do Dheimhniú Clárúcháin a íoslódáil i do chuntas Mo Chlárú. Is féidir leat é a roinnt le haon fhostóirí a d’fhéadfadh a bheith agat.

Clárú coinníollach

Tá ceithre choinníoll infheidhme:

  1. Beidh ort fanacht mar mhac léinn cláraithe ar an gclár creidiúnaithe den oideachas tosaigh múinteoirí a ndearna tú iarratas air go dtí go gcomhlánaíonn tú é.
  2. Ní féidir leat oibriú ach mar mhúinteoir ionaid go dtí go gcuireann tú an clár oideachais tosaigh múinteoirí i gcrích.
  3. Is gá duit a bheith rannpháirteach go hiomlán sa chlár oideachais tosaigh múinteoirí go dtí go gcuireann tú an clár sin i gcrích go rathúil.
  4. Is gá duit cleachtas gairmiúil faoi mhaoirseacht a chur i gcrích mar atá leagtha amach ag an gComhairle laistigh de thréimhse 3 bliana ón dáta leis an gclár oideachais tosaigh múinteoirí a chur i gcrích.

Cuir ríomhphost le ceisteanna clárúcháin chuig studentreg@teachingcouncil.ie.

Féach ar ár seimineár gréasáin chun foghlaim faoin méid seo a leanas:

  • An próiseas iarratais clárúcháin
  • Coinníollacha clárúcháin
  • An próiseas athnuachana
  • Faisnéis ábhartha eile do mhúinteoirí faoi oiliúint

Hi, my name is Caitlin and I work in the registration section of the teaching Council. I would like to begin by thanking you all for joining us for this webinar, which has been arranged to outline the process of registration for the new Route 5 student teachers.

Presentation will take around five minutes to complete and it may take a few moments to load on your device.

This presentation has been arranged for undergraduate teacher education students in Ireland who have successfully completed the first two years of their Teaching Council accredited program.

It follows on from recent Communications with your course providers. We hope that you will find it informative and that it will provide Clarity on the online Route 5 registration process.

In December 2021 an amendment to the Teaching Council registration regulations was approved and signed into law by the minister for Education together with the chairperson and the director of the Teaching Council in response to the supply crisis in the classroom.

This amendment enables student teachers who have successfully completed the first two years of an accredited undergraduate initial teacher education program both primary and post primary to apply for registration with the council.

The statutory instrument number seven four five of 2021 can be viewed in detail on our website.

Please note registration is optional if however you wish to carry out substitute work as a student teacher and not be subject to the five-day rule then registration will be sought by your employer.

All employment queries should be directed to the Department of Education and you may find the Department of Education circular number 16 of 2022 useful.

The council has developed an online registration process for Route 5 student teachers two cycles will be run this year in April and October 2022 and one cycle per annum from 2023.

Please pay particular notice to the cutoff date for submission of your application, which you will find on your invitation email. To commence the process your course provider will contact you if they have not already done. So and request your consent for your data to be transferred to the council. Should you wish to apply for Route 5 registration?

Once your data is received and processed the council issue and invitation email directly to you providing you with a secure linked create an online account to facilitate online registration.

When you have created your online account, you will have access to make an online registration application for Route 5. Please note registration is subject to vetting the teaching council is the authorised body for administering vetting for teachers in Ireland. All registration is subject to vetting and vetting must be completed through the teaching Council betting through another institution such as a school or GAA Club is not acceptable.

The fee for registration is 90 euro and is payable online when you register. Please pay careful attention to the application cut off date as per the invitation email.

When you’re vetting is clear and your registration application has been finalised you will receive an email confirming your registration number and with access to your certificate of registration. This certificate can be downloaded and then shared with any potential employers.

Registration is on a conditional basis. There are four conditions to registration under Route 5 student teachers. Number one you will be required to remain a registered student on the accredited program and teacher education in respect to which you applied for registration with the teaching Council until the successful completion of that program.

Two you can only engage in teaching on a substitute basis until the successful completion of the accredited program in teacher education.

Number three you are required to fully participate in the accredited program and teacher education until successful completion of that program.

And four you are required to complete supervised professional practice, which is currently known as dread as set down by the council within a period of three years from the date of successful completion of the accredited program and teacher education.

Conditional registration under Route 5 is granted for either one or two years depending on the year of your studies on the duration of your qualification.

Where renewal of Route 5 registration is permitted it will occur on the anniversary of your join date through new fee is 65 Euro and you renew online.

It is important to keep your contact details up to date so you will receive your reminders. Several reminders are sent via email and SMS to each teacher and you can update your details online through the council’s online facility. If you fail to renew your registration, you will lapse off the register.

So if you are unable to find the answer to your registration questions on our website, please do not hesitate to get in touch. You can email student reg at teaching council.ie, and you’re also welcome to contact us by phone. However, please refer to our website for updated line opening times. You can find us on Facebook and on Twitter.

So all queries in relation to employment should be addressed to the Department of Education. You can email info at education.gov.ie.

So that brings us to the end of our presentation. We would like to thank you again for joining us today, and we hope that you have found this presentation useful.

Reachtaíocht ábhartha

Is. leasú é I.R. Uimh.745 de 2021 ar Rialacháin Clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta agus cuireann sé ar chumas múinteoirí faoi oiliúint iarratas a dhéanamh ar chlárú. Ceadaíodh agus síníodh é i ndlí i mí na Nollag 2021.