Aistrigh:
Gaeilge
English

An Clár Ceardlainne Ionduchtúcháin a chríochnú

Is féidir leat rogha a dhéanamh idir dhá rogha.

Rogha A – Ceardlanna ar líne

Roghnaigh ó raon ceardlann ar líne arna seachadadh trí Oide, ionduchtú Droichead fhoghlaim ar líne. Ní mór duit 20 uair an chloig ar a laghad a chomhlánú.

Rogha B – Meantóireacht scoil-bhunaithe

Críochnaigh 14 uair an chloig de cheardlanna ar líne agus 6 huaire d’fhoghlaim scoil-bhunaithe le tacaíocht ó mheantóir oilte CNIM nó ball den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla.

Ní mór duit comhaontú agus tacaíocht na scoile a bheith agat le haghaidh Rogha B.

Féach tuilleadh eolais maidir leis an gClár Ceardlainne Ionduchtúcháin a chríochnú.

Conas do chlárú a chríochnú

Tar éis duit an coinníoll seo a chomhlíonadh:

  • Logáil isteach i do Mo Chlárú
  • Uaslódáil an fhianaise gur comhlíonadh an coinníoll seo.