Aistrigh:
Gaeilge
English

Is féidir leat an coinníoll a chomhlánú ar dhá bhealach:

  • Rogha 1: Triail inniúlachta a dhéanamh dar teideal SCG – An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge
  • Rogha 2: Múin i réimse an easnaimh (tréimhse oiriúnaithe). Tugtar OCG air seo – Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Deimhníonn sé do chumas Gaeilge a mhúineadh sa seomra ranga.

Tugtar clárú coinníollach duit agus tú i mbun an riachtanas seo a chomhlíonadh.

Ní mór duit cruthúnas a sholáthar gur fhreastal tú ar chúrsa Gaeltachta atá aitheanta ag an Roinn Oideachais ar feadh trí seachtaine chun an SCG nó an OCG a chomhlánú.

Nuair a bheidh sé críochnaithe, le do thoil:

  • Logáil isteach i do chuntas Mo Chlárú
  • Uaslódáil fianaise gur comhlíonadh an coinníoll seo

Tá an SCG agus an OCG á riaradh ag Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath 9.

Chun eolas iomlán a fháil, tabhair cuairt ar ilrweb.ie.