Aistrigh:
Gaeilge
English

Féadfaidh tú an leibhéal riachtanach a léiriú trí cheann amháin díobh seo a leanas a sholáthar:

  1. Cóip de cháilíocht (oideachas múinteoirí nó fochéime) a gnóthaíodh agus a scrúdaíodh trí mheán an Bhéarla.
  2. Cóip de theastas IELTS (Córas Idirnáisiúnta Tástála Béarla) (Acadúil) a fhianaíonn eolas sa Bhéarla, le scór 7.0 nó níos airde.
  3. Fianaise ar mhaireachtáil agus ar chleachtadh i gcáil ghairmiúil trí mheán an Bhéarla, i dtír ina bhfuil an Béarla aitheanta mar theanga oifigiúil, ar feadh trí bliana as na cúig bliana roimhe sin.
  4. Fianaise ar mhaireachtáil agus ar thabhairt faoi chlár foghlama trí mheán an Bhéarla, i dtír ina bhfuil an Béarla aitheanta mar theanga oifigiúil, ar feadh trí bliana as na cúig bliana roimhe sin.
  5. Cóip de Cambridge C1 Advanced (ar a dtugtaí Cambridge English: Advanced (CAE)) roimhe seo le Grád C ar a laghad.

Coimeádfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an ceart chun na scóir a fhíorú go neamhspleách le IELTS/Cambridge agus ní mór tabhairt faoi gach cuid de thástáil IELTS/Cambridge ag an am céanna.

Caithfidh an scrúdú a bheith déanta tráth nach déanaí ná cúig bliana roimh an dáta a cuireadh isteach é nó caithfidh tú fianaise a sholáthar go bhfuil cónaí ort agus gur oibrigh tú/go ndearna tú staidéar go lánaimseartha i dtimpeallacht ina labhraítear Béarla ó chríochnaigh an mheastóireacht.

Ní mór an fhianaise thuas a sholáthar le d’iarratas ar chlárú mar ní féidir clárú a thabhairt chun críche gan an doiciméad seo.