Aistrigh:
Gaeilge
English
 • Clárúchán Tosaigh: €90
 • Athnuachan Bhliantúil ar Chlárú:€65
 • Athbhunú ar an gClár: €90
 • Ábhair ar an gClár a fhiosrú nó cóip nó sliocht d’iontráil a fháil: €10 (Féach nóta 1)
 • Athsholáthar ar Theastas Clárúcháin: €15
 • Litreacha ar Sheasamh Gairmiúil: €25
 • Aitheantas ar Cháilíochtaí
  • Iarratas tosaigh: €200
  • Ábhair Bhreise (Iar-bhunoideachas amháin): €100
 • Athbhreithniú ar Chinneadh: €50 (in-aisíoctha má éiríonn leis)
 • Athbhreithniú agus creidiúnú ar chláir d’oideachas tosaigh múinteoirí: €5,000

Nóta 1 – Ní ghearrtar táille ar bith ar mhúinteoirí a bhíonn ag lorg eolais maidir lena sonraí pearsanta clárúcháin.