Riachtanais Cáilíochta do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile (Cáilíochtaí Bronnta in Éirinn)

I gcomhréir le Bealach 2 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus le Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 (béarla), ní mór do dhaoine atá ar iarraidh clárú ar bhonn na gcáilíochtaí sa mhúinteoireacht iarbhunscolaíochta (1ú bliain go 6ú bliain) na riachtanais chláraithe seo a leanas a shásamh:

Céim Onóracha Bhaitsiléara (CNC Leibhéal 8) nó a comhionann a bheith acu a shásaíonn na riachtanais d'ábhar curaclaim amháin ar a laghad de réir mar a mheasann an Chomhairle Mhúinteoireachta agus de réir mar atá foilsithe ag an gComhairle ar an láithreán gréasáin tráth a ndearnadh an t-iarratas. Leagtar amach na critéir reatha d'ábhair thíos.

AGUS

Cáilíocht cheadaithe san oideachas tosaigh múinteoirí atá dírithe ar an gcéad bhliain go dtí an séú bliain (mic léinn idir 12 bhliain go 18 mbliana de ghnáth)..

Cáilíocht chéime comhreathach in oiliúint tosaigh múinteoirí iarbhunscolaíochta atá ceadaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta a bheith acu ina gcumasctar staidéar ar ábhar curaclaim amháin nó níos mó a shásaíonn na riachtanais d'ábhar curaclaim amháin ar a laghad mar atá foilsithe ag an gComhairle ar an láithreán gréasáin an tráth a cuireadh an t-iarratas isteach (Tá na critéir reatha d'ábhair thíos) agus oiliúint mhúinteoirí dírithe ar dhaltaí na chéad bhliana go daltaí an séú bliain (daltaí idir aois 12 go 18 den chuid is mó).

Na Riachtanais Reatha d'Ábhair Churaclaim (Iarbhunscolaíocht) (béarla)