Fiosrúchán

In Alt 43 (1) de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 – 2015 déantar foráil go reáchtálfaidh an Coiste Araíonachta den Chomhairle Mhúinteoireachta fiosrúchán maidir le feidhmiúlacht chun múineadh de mhúinteoir cláraithe i leith gearáin atá curtha ar aghaidh chuige ón gCoiste Imscrúdaithe, áit a bhfuil an Coiste den tuairim gur cás prima facie atá ann gur gá dul i ngleic leis tuilleadh ó thaobh an ghearáin de.

Den chuid is mó bíonn na fiosrúcháin á reáchtáil in oifigí na Comhairle Múinteoireachta i Maigh Nuad, Co. Chill Dara agus bíonn siad ar siúl go poiblí ach amháin má iarrann finné nó an múinteoir atá mar ábhar an fhiosrúcháin go mbeadh an fiosrúchán uile nó cuid de ar siúl go príobháideach agus má bhíonn Painéal an Choiste Araíonachta atá i mbun an fhiosrúcháin sásta go bhfuil sé iomchuí a leithéid a dhéanamh.

Féilire na Fhiosrúcháin

2020

Fiosrú um Fheidhmiúlacht chun Múineadh 4 Feabhra 2020

I gcomhréir le Cuid 5 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015, beidh fiosrú maidir le múinteoir cláraithe ar siúl ag Painéal den Choiste Araíonachta de chuid na Comhairle Múinteoireachta agus tá sé beartaithe Dé Máirt 4 Feabhra 2020, in oifigí na Comhairle Múinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

Tá an fiosrú le tosú ag 9.30am agus ní bheidh fáil ar an seomra fiosraithe roimhe sin.

Faoi láthair, táthar ag siúl go mbeidh an fiosrúchán á reáchtáil go poiblí. Ach, is féidir le haon fhinné a dhéantar a ghairm le fianaise a thabhairt ag fiosrúchán, an múinteoir cláraithe atá mar ábhar an fhiosrúcháin san áireamh, iarratas a dhéanamh leis an bhfiosrúchán uile nó cuid de a reáchtáil go príobháideach. Is féidir a leithéid d'iarratais a dhéanamh am ar bith sula dtosaíonn an fiosrúchán, lá an fhiosrúcháin san áireamh.

Tá spás teoranta ar fáil sa seomra fiosraithe agus dá bhrí sin beidh srian curtha ar an bhfáil atá air agus ní féidir é a dhearbhú.

2018

Fiosrú um Fheidhmiúlacht chun Múineadh 17 Eanáir 2018

I gcomhréir le Cuid 5 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015, rinneadh fiosrúchán maidir le múinteoir cláraithe Dé hAoine 12 Eanáir os comhair an Painéal den Choiste Araíonachta de chuid na Comhairle Múinteoireachta agus leanaidh sé ar aghaidh Dé Céadaoin 17 Eanáir 2018, in oifigí na Comhairle Múinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara. Tá an fiosrú le tosú ag 10.00am agus ní bheidh fáil ar an seomra fiosraithe roimhe sin.

Faoi láthair, táthar ag siúl go mbeidh an fiosrúchán á reáchtáil go poiblí. Ach, is féidir le haon fhinné a dhéantar a ghairm le fianaise a thabhairt ag fiosrúchán, an múinteoir cláraithe atá mar ábhar an fhiosrúcháin san áireamh, iarratas a dhéanamh leis an bhfiosrúchán uile nó cuid de a reáchtáil go príobháideach. Is féidir a leithéid d'iarratais a dhéanamh am ar bith sula dtosaíonn an fiosrúchán, lá an fhiosrúcháin san áireamh.

Tá spás teoranta ar fáil sa seomra fiosraithe agus dá bhrí sin beidh srian curtha ar an bhfáil atá air agus ní féidir é a dhearbhú.

Fiosrú um Fheidhmiúlacht chun Múineadh 12 & 17 Eanáir 2018

I gcomhréir le Cuid 5 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015, beidh fiosrú maidir le múinteoir cláraithe ar siúl ag Painéal den Choiste Araíonachta de chuid na Comhairle Múinteoireachta agus tá sé beartaithe don Aoine 12 Eanáir agus Céadaoin 17 Eanáir 2018, in oifigí na Comhairle Múinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara. Tá an fiosrú le tosú ag 10.30am gach lá agus ní bheidh fáil ar an seomra fiosraithe roimhe sin.

Faoi láthair, táthar ag siúl go mbeidh an fiosrúchán á reáchtáil go poiblí. Ach, is féidir le haon fhinné a dhéantar a ghairm le fianaise a thabhairt ag fiosrúchán, an múinteoir cláraithe atá mar ábhar an fhiosrúcháin san áireamh, iarratas a dhéanamh leis an bhfiosrúchán uile nó cuid de a reáchtáil go príobháideach. Is féidir a leithéid d'iarratais a dhéanamh am ar bith sula dtosaíonn an fiosrúchán, lá an fhiosrúcháin san áireamh.

Tá spás teoranta ar fáil sa seomra fiosraithe agus dá bhrí sin beidh srian curtha ar an bhfáil atá air agus ní féidir é a dhearbhú.

2017

Fiosrú um Fheidhmiúlacht chun Múineadh 8 Samhain 2017

I gcomhréir le Cuid 5 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015, beidh fiosrúchán maidir le múinteoir cláraithe á reáchtáil ag Painéal den Choiste Araíonachta de chuid na Comhairle Múinteoireachta agus tá sé beartaithe a bheith ar siúl Dé Céadaoin, 8 Samhain 2017, in oifigí na Comhairle Múinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara. Tá sé i gceist go dtosóidh an fiosrúchán ar 10.00am gach lá agus ní bheidh fáil isteach sa seomra fiosrúcháin roimhe sin.

Faoi láthair, táthar ag súil go mbeidh an fiosrúchán ag leanúint ar aghaidh go poiblí ach ní ligfear aithne aitheantas an mhúinteora chláraithe, na bhfinnéithe uile agus na láithreach le duine ar bith. Mar eolas, d’fhéadfadh gnéithe den fhiosrúchán a bheith á reáchtáil i seisiún príobháideach.

Tá spás teoranta ar fáil sa seomra fiosrúcháin mar sin beidh srian ar rochtain air agus ní féidir a dhearbhú go mbeidh spás ar fáil.