Aistrigh:
Gaeilge
English

Bunscoile

 • Baitsiléir Oideachais (Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann san áireamh)
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann
  Creidiúnaithe: 17-Nol-18: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais
  Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais
  Creidiúnaithe: 04-Ean-13: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunscoil)
  Crediúnaithe: 14-Aib-23: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Creidiúnaithe: 01-Aib-14: Tuairisc
 • Máistir Ealaíon san Oideachas Bhunscoile
  Creidiúnaithe: 07-Iúil-14: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 07-Lún-18
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Múinteoireacht Bunscoile)
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 07-Iúil-14: Tuairisc
 • Maistir Gairmiúil san Oideachas (Bunscoil)
 • Creidiúnaithe: Nol-23: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais (Bunscoil)
 • Creidiúnaithe: Nol-23: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais san Oideachas 
 • Creidiúnaithe: Nol-23: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Múinteoireacht Bunscoile)
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais san Oideachas le Síceolaíocht
  Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais
  Creidiúnaithe: 04-Fea-13: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunscoil)
  Athbreithnithe: 31-Lún-22: Report
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais (Bunscoil)
  Athbreithnithe: 31-Lún-22: Report
  Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc

Iar-bhunscoile

 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Grafaic Dearaidh agus Foirgníocht)
  Ar a dtugtaí Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Dearaidh agus Teicneolaíochta roimhe seo
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 03-Már-14: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Onóracha), Ealaín, Dearadh agus Grafaic Chumarsáide
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach)
  Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile)
  Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Gaeilge)
  Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Bitheolaíocht)
  Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas, Ealaín, Dearaidh agus Grafaic
  Creidiúnaithe: 11-DF-21: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)
  Creidiúnaithe: Bea-15: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hEacnamaíocht) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)
  Creidiúnaithe: Bea-15: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile agus Gaeilge) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)
  Creidiúnaithe: Bea-15: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Gaeilge agus Fraincis, Spáinnis nó Gearmáinis)
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 01-Iúil-19: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Bitheolaíocht
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Matamitic
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Bhéarla nó sa Stair nó sa Cheol
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 03-Már-14: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Athbreithnithe: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 12-Bea-14: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Graphaic
  (ar fáil i gcomhpháirt le Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne)
  Creidiúnaithe: 08-Sam-22: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas sa Iar-bhunscoile
  Creidiúnaithe 14-Aib-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe 26-Bea-14: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas                                                                              Creidiúnaithe: Nol-23: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Matamaitic
  Creidiúnaithe: Már-21: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Matamaitic agus Gaeilge
  Creidiúnaithe: 09-Már-20: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Cuntasaíocht
  Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Léann Reiligiúnach
  Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Léann Reiligiúnach
  Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Staidéar Gnó
  Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Athbreithnithe: 13-MF-22: Report
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Report
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta in Oideachas & Máisitir Gairmiúil san Oideachas
  Creidiúnaithe: 13-MF-22: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta in Oideachas na Matamaitice
  Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta
  Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Tuairisc ar dhul chun cinn:01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 26-Bea-14: Tuairisc
 • BA (Comhchéim Onóracha) san Oideachas agus Dearadh nó Mínealaín
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 12-Bea-14: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais Ealaín & Dearadh
  Creidiúnaithe: 14-Nol-20: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 7-Iúil-14: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairis
  Creidiúnaithe: Nol-13: Tuairis
 • Baitsiléir in Oideachas an Cheoil
  Creidiúnaithe: 28-Sam-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachais sa Corpoideachais, Staidéir Spóirt agus Ealaíne
  Baitsiléir Oideachais, Staidéir Spóirt & Corpoideachais roimhe seo
  Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 07-Iúil-14: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas
  Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachas Gaeilge
  Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas – Ealaín agus Dearadh
  Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Oideachas Gaeilge le teanga eile nó Matamaitic
  Creidiúnaithe: 12-DF-20: Tuarisc
 • Baitsiléir Oideachas san Oideachas, Gaeilge & Nuatheanga
  Credidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 16-Bea-22: Tuairisc
 • BSC sa Matamaitic & MSC sa Matamaitic & Oideachas Eolaíochta: Ríomheolaíocht
  Credidiúnaithe: Bae-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 07-Már-22: Tuairisc
  Tuairisc Deireannach
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Matamaitic Fheidhmeach agus Matamaitic
  Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Bitheolaíocht – Matamaitic
  Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Ceimic – Matamaitic
  Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
 • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Fisic – Matamaitic
  Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas (Ríomheolaíocht agus Staidéar Matamaitic)
  Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc
  Tuairisc ar dul chun cinn: 11-DF-21: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 01-Iúil-19: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaíon sa Mhatamaitic agus san Oideachas
  Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Béarla)
  Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • Máistreacht Gairmiúil san Oideachas (Gaeilge)
  Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc (Gaeilge)
  Tuairisc (Béarla)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta le Matamaitic agus Ríomheolaíocht
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 11-DF-21: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas Teangacha
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 12-DF-20:  Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas (le Béarla, Gaeilge, Tíreolaíocht nó Mata)
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 20-Aib-15: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Eolaíocht Bhitheach le Ceimic nó Fisic nó Eolaíocht Talmhaíochta)
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 20-Aib-15: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta (Oideachas) sa Chorpoideachas le Ceimic agus Fisic
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 20-Aib-15: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas i Grafaic agus Teicneolaíocht Foirgníocht
  Baitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht Ailtireachta roimhe seo
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 15-Nol-14: Tuairisc
 • Baitsiléir san Oideachas in Innealtóireacht Grafaic agus Teicneolaíocht
  Baitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht Innealtóireachta roimhe seo
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 15-Nol-14: Tuairisc
 • Máistir Gairmiúil san Oideachas
  Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
 • Máistreacht san Oideachas (Gnó)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Máistreacht san Oideachas (Teangacha)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Máistreacht san Oideachas (Ceol)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Máistreacht san Oideachas (Corpoideachas)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Máistreacht san Oideachas (Teicneolaíocht)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
 • Máistreacht san Oideachas (Matamaitic)
  Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc

Breisoideachas

 • Dioplóma Iarchéime sa Bhreisoideachas Aosach & Pobail (DIBAP)
  Creidiúnaithe: 18-Meán Fomhair-2023: Tuairisc
 • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas agus Oiliúint (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)
  Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
 • Dioplóma Gairmiúil san Oideachas (Breisoideachas)
  Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Report
 • Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bhreisoideachas)
  Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
 • Dioplóma Iarchéime san Oideachas Aosach & sa Bhreisoideachas
  Creidiúnaithe: Bea-12: Tuairisc
 • Ard-Dioplóma sa Bhreisoideachas
  Creidiúnaithe: 17-MF-12: Tuairisc
 • Máistir Ealaíon sna hEalaín Phobalghníomhach: (Oideachas Aosach agus Oideachas Phobal)
  Creidiúnaithe: DF-13: Tuairisc
 • Dioplóma Iarchéime Ealaíon i Cleachtadh Oideachasúil, i Múineadh Breisoideachais
  (Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Fhoghlaim agus sa Teagasc roimhe seo)
  Creidiúnaithe: 11-Mei-12: Tuairisc
 • Baitsiléir Ealaín sa Mhúinteoireacht i mBreisoideachas agus Oideachas Aosach
  Creidiúnaithe: 12-Mei-12: Tuairisc
 • Dioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (L/A)
  Creidiúnaithe: 12-Mei-12: Tuairisc
 • Dioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (P/A)
  Creidiúnaithe: 12-Mei-12: Tuairisc