Ócáidí BEACONS

Reáchtáladh trí ócáid BEACONS i Mí na Samhna – arna n-óstáil ag Scoil Chonglais i mBealach Conglais, i gColáiste Pobail Lorcáin agus i scoileanna Inis Díomáin, faoi seach.

Lá Foghlama a Roinnt

Eagraíodh Lá Foghlama Comhroinnte d’ionadaithe pobail agus do na príomhpháirtithe leasmhara sa Chomhairle Mhúinteoireachta ar an 13 Mí na Nollag 2019.


 Gheofar fótagraif ón ócáid sin anseo.

Inis Díomáin, Co. an Chláir

Reáchtáladh an leagan tosaigh de BEACONS in Inis Díomáin, Co. an Chláir ar an 16 agus 17 Bealtaine 2019.

Is féidir tuairisc a léamh anseo ar an treoirócáid in Inis Díomáin. 

.