Tuairiscí & Acmhainní

Tuairiscí

Is féidir tuairisc a léamh anseo ar an gcéad sraith de na hócáidí BEACONS. 

Is féidir tuairisc a léamh anseo ar an treoirócáid in Inis Díomáin. 

Acmhainní         

Is féidir súil a chaitheamh anseo ar na téamaí agus na ceisteanna a chíortar in BEACONS.

.

Nutshell poster image

.