Aistrigh:
Gaeilge
English

Stuchtúr na Comhairle

An chaoi a bhfuil an chomhairle struchtúrtha, ár comhaltaí agus ár gcoistí.

Toghcháin na Comhairle

Beidh toghchán do comhaltaí nua ar siúl i Feabhra/Márta 2024.

  Ár Foireann

  Buail lenár bhfoireann ardbhainistíochta atá tiomanta do ghairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus a rialáil.

  Rialachas

  Reachtaíocht Ábhartha

  Achoimre a thabhairt ar an Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, ionstraim reachtúil agus reachtaíocht eile

  Nochtaí Cosanta

  Baineann nochtadh cosanta le cúinse ina ndéanann oibrí faisnéis a nochtadh faoi éagóiritheoireacht ábhartha (“éagóiritheoireacht iomchuí”). “Sceithireacht” a thugtar air uaireanta.

  Foilseacháin corparáideach

  Faigh tuarascálacha nliantúla, airgeadas, feidhmiúlacht chun múineadh, nochtaí cosanta, clárúchán, plean straitéiseach

  Taighde Coimisiúnaithe

  Research on teacher education, development, and practice.

  Gairmeacha

  Gheobhaidh tú eolas anseo ar aon folúntais agus roinnt buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta.