Aistrigh:
Gaeilge
English

Catagóir 1 - Bunscoil Toghcheantar - Cúige Mumhan

Iarrthóir
Máire Kenefick Tofa gan vótaíocht
Mary Curley Tofa gan vótaíocht
Paul Moroney Tofa gan vótaíocht

Catagóir 1 - Bunscoil Toghcheantar - Cúige Chonnacht-Uladh

Iarrthóir
Aileen Horkan Tofa gan vótaíocht
Desmond Cogan Tofa gan vótaíocht

Catagóir 1 - Bunscoil Toghcheantar - Baile Átha Cliath

Iarrthóir
David Fagan Tofa gan vótaíocht
Marcella Nic Niallaigh Tofa gan vótaíocht

Catagóir 1 - Bunscoil Toghcheantar - Cúige Laighean

Cuóta: 740 Comhaireamh 1  Comhaireamh 2 Toradh
Hazel O’Connor-McWey 660 +146 806 Tofa
Joseph McKeown 807 807 Tofa
Seán O’Dubhlaing 360 Eliminated
Shauna Marron 394 +112 506 Díbeartha

*S O’Dubhlaing 102 vótaí neamh-inaistrithe

Catagóir 2 - Iar-bhunscoil (Deonach) Toghcheantar - Baile Átha Cliath agus an Deisceart

 

Cuóta: 634  Comhaireamh 1 Toradh
Adrieanne Healy 668 Tofa
Barry Hennessy 251
Christopher Humphries 154
Patrick Knightly 705 Tofa
Yvonne Mercer 124

Catagóir 2 - Iar-bhunscoil (Deonach) Toghcheantar - Lár-Réigiún - Tuaisceart-Iarthar

Iarrthóir
Adrian Guinan Tofa gan vótaíocht

Catagóir 3 - Iar-bhunscoil (BOO) Toghcheantar Lár-Réigiún -Tuaisceart-Iarthar

 

Iarrthóir Comhaireamh 1 Toradh
Kevin Cassidy 189
Ursula O’Connor 937 Tofa

Catagóir 3 - Iar-bhunscoil (BOO) Toghcheantar Lár-Réigiún - Baile Átha Cliath agus an Deisceart

 

Cuóta: 683 Comhaireamh 1 Dáileachán an bharrachas Toradh
Claire Ní Mharcaigh (Markey) 586 +338 924 Tofa
Ian McColgan 395 +46 441
Noel Cronin 1,068 Tofa

 

Catagóir 4 - Iar-bhunscoil (pobal agus cuimsitheach)

 

Iarrthóir Comhaireamh 1 Toradh
Clodagh O’Hara 676 Tofa
Daniel (Dónal) Cremin 638

Líon iomlán na vótaí in aghaidh na catagóire

Ainm an iomaíocht Líon na vótálaithe incháilithe Vótaí a caitheadh Líon na vótálaithe
Catagóir 1 – Bunscoil – Cúige Laighean 16,347 2,221 13.60%
Catagóir 2 – Iar-bhunscoil (Deonach) – Baile Átha Cliath agus an Deisceart 18,086 1,902 10.50%
Catagóir 3 – Iar-bhunscoil (BOO) Lár-Réigiún -Tuaisceart-Iarthar 9,198 1,126 12.20%
Catagóir 3 – Iar-bhunscoil (BOO) – Baile Átha Cliath agus an Deisceart 16,532 2,049 12.40%
Catagóir 4 – Iar-bhunscoil (Pobal agus Cuimsitheach) 8,402 1,314 15.60%
Iomlán 68,565 8,612 12.60%