Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht (RFT)

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht) 2007 (I.R. 133 de 2007), cearta dlíthiúla dóibh siúd atá ag iarraidh rochtain a dhéanamh ar fhaisnéis faoin timpeallacht ó na húdaráis phoiblí. Tháinig na Rialacháin seo i bhfeidhm ar an 1 Bealtaine 2007, agus cuireadh ar ceal an ionstraim reachtaíochta a bhí ann roimhe sin, Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht) 1998. Rinne Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht) 2011 (I.R. 662 de 2011) iad a leasú chomh maith le Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht) 2014 (I.R. 615 de 2014). Tá na píosaí reachtaíocht seo le bheith léite le chéile agus le bheith inghlactha mar cheann amháin. Is féidir tagairt a dhéanamh dóibh mar Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht) 2007 go 2014. Faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór faisnéis a bhaineann leis an timpeallacht atá ag an údarás áitiúil nó don údarás áitiúil, a bheith curtha ar fáil ar iarratas do dhuine ar bith.

Sna Rialacháin cuirtear sainmhíniú d'fhaisnéis timpeallachta ar fáil agus leagtar amach an bealach inar féidir iarratais ar fhaisnéis a chur isteach chuig na húdaráis áitiúla. Déanann an Rialacháin foráil freisin do nós imeachta achomharc foirmiúil sa chás nach bhfuil duine sásta le cinneadh ar a n-iarratas.

Conas a dhéanaim iarratas RFT

Más mian leat iarratas a chur isteach faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht) 2007 go 2014 (Rialacháin RFT 2007-2014) a bhaineann leis an gComhairle Mhúinteoireachta comhlánaigh an Foirm Iarratais an RFT agus cuir í isteach chuig: An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara r: communications@teachingcouncil.ie

Na bunriachtanais d'iarratas bailí

Nuair atá iarratas á dhéanamh agat ar fhaisnéis faoi na Rialacháin RFT 2007-2014, ní mór duit:

  • a lua go bhfuil d'iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin RFT 2007-2014
  • do chuid sonraí teagmhála a chur ar fáil, uimhir theileafóin i rith an lae san áireamh
  • na téarmaí a lua chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis timpeallachta atá de dhíth, agus sonraigh an fhoirm agus an bealach rochtana ar mian leat í a fháil
  • i gcomhréir leis na Rialacháin, féadfaidh Údarás Poiblí cinneadh a dhéanamh táille réasúnta a ghearradh leis an bhfaisnéis timpeallachta a chur ar fáil (féach ar na táillí thíos)
  • De ghnáth cuirfear in iúl duit faoin gcinneadh maidir le d'iarratas laistigh de mhí amháin den iarratas a fháil.

Cad is féidir liom a dhéanamh mura bhfuilim sásta le cinneadh maidir le m'iarratas?

Má fheiceann tú gur diúltaíodh do bhuniarratas d'fhaisnéis timpeallachta go hiomlán nó go páirteach, nó nár déileáladh i gceart leis i gcomhréir le forálacha na Rialachán RFT 2007-2014, is féidir leat, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis an cinneadh a fháil ón údarás poiblí atá i gceist, iarratas a dhéanamh go ndéanfaidh an t-údarás poiblí Athbhreithniú Inmheánach den chinneadh go páirteach nó go hiomlán.

Táillí

Níl íocaíocht de tháille láithreach de dhíth le haghaidh iarratais, ach, féadfaidh údarás poiblí táille réasúnta a ghearradh ar iarratais áirithe a fhaightear, mar a bhfuil foráil déanta dó in I.R. 133 de 2007 agus I.R. Uimh. 662 de 2011.

Sonraí Teagmhála

An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

r: communications@teachingcouncil.ie