Comhaltaí na Comhairle

Comhaltaí a cheapadh ar an gComhairle Mhúinteoireachta

Tá 37 baill ag an gComhairle agus as an liosta seo tá 16 múinteoirí cáilithe.

Tagann na ceapacháin sna sála ar thoghchán a bhí ar siúl le linn mhí Feabhra agus mhí an Mhárta 2020, agus ainmniú na gcomhaltaí ag na comhlachtaí atá ainmnithe in Achtanna na Comhairle Múinteoireachta, 2001-2015. I measc na gcomhlachtaí ainmniúcháin tá na hInstitiúidí Ardoideachais, ceardchumainn múinteoirí, bainistíocht scoile, comhairlí tuismitheoirí, IBEC agus ICTU, chomh maith le ceapaithe na hAireachta.

Tá an Chomhairle ag tnúth le leanúint dá cuid oibre tábhachtaí chun caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht a chur chun cinn agus a rialáil, ar mhaithe leis an ngairm agus leis an bpobal.

Is iad seo a leanas na baill:

Teideal

Céadaimn

Sloinne 

Roinn 

Ms

Sinéad 

Brett

CPSMA

Ms

Kathleen 

Burke 

Iar-bhunscoil- Earnáil Dheonach - Connacht, Mumhan & Uladh

Mr 

Noel 

Cronin 

Tofa - Roinn ETB- Iar-bhunscoil - Laighin

Ms

Mary 

Curley

Bunscoil - Mumhan 

Mr

Michael 

Delargey 

ICTU / Aire

Mr 

Eamon

Dennehy 

Ainmní - ASTI

Dr

Niamh 

Dennehy 

Ainmní - UCC

Mr 

Charles 

Dolan 

IBEC/Ceapaí an t-Aire

Mr 

Brendan 

Doody 

Ceapaí an t-Aire

Ms 

Catherine 

Doolan 

Bunscoil - Laighin

Mr 

Niall 

Duddy 

Iar-bhunscoil - Earnáil Dheonach - Connacht, Mumhan & Uladh

Ms

Mai 

Fanning

Ainmní - NPC Iar-bhunscoil

Ms

Niamh 

Hourigan 

Ainmní - MIC

Ms

Anne 

Howard 

Tofa - Roinn Cuimsitheach agus Cumarsáid -  Uile-Éire

Ms

Roseana 

Jordan 

Bunscoil - Connacht- Uladh 

Ms

Michelle 

Keane

Bunscoil - BÁC

Mr

Gerry 

Leydon

Ceapaí an t-Aire

Ms

Anne 

Loughnane

Ainmní - ASTI

Ms

Áine 

Lynch 

Ainmní - NPC Primary 

Ms

Mary

Magner

Ainmní - INTO

Mr

Peter

McCabe

Bunscoil - BÁC

Mr

Fergal

McCarthy

Ainmní - ACCS

Mr

Paul 

Moroney 

Bunscoil - Mumhan

Ms

Catherine 

Moynihan 

Ainmní - JMB

Ms

Anne 

Mulcahy 

Tofa ETB - sa Deisceart 

Mr

Seán 

Ó hArgáin 

Ainmní - Gaeloideachais 

Prof

Teresa

O'Doherty 

Ainmní - MIE

Mr

Ciaran James 

O'Donnell 

Tofa ETB - Connacht, Mumhan & Uladh

Mr

Seán 

Ó Dubhlaing 

Bunscoil - Laighin

Mr

Liam 

Ó Néill 

Ainmní - Ceapaí an t-Aire

Mr

Seán 

O'Neill 

Iar-bhunscoil - Earnáil Dheonach - Laighin

Mr

David

O'Sullivan 

Ainmní - INTO

MrEamonnShaughnessyBunscoil  - Connacht/Uladh 
MsTracieTobinBunscoil - Mumhan 

Má tá aon cheist agat maidir leis an gComhairle nó aon cheisteanna ar leith, glaoigh orainn ar (01) 6517900, nó seol ríomhphost chuig info@teachingcouncil.ie.