Aistrigh:
Gaeilge
English

Tuarascáil Bhliantúil 2023

1 Eanáir 2022 – 31 Nollaig 2022

Tuarascáil de réir Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014, arna leasú.

Cuid 1 – Nochtuithe Cosanta a rinne oibrithe na Comhairle Múinteoireachta

Líon na nochtaí cosanta a rinneadh don Chomhairle Múinteoireachta An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagra ar an nochtadh cosanta sin  Faisnéis eile a bhaineann leis na nochtaí cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a d’fhéadfadh an tAire a iarraidh ó am go ham
 

NIL

 

NIL

 

NIL

Cuid 2 – Nochtadh Cosanta déanta do Stiúrthóir na Comhairle mar Dhuine Forordaithe faoi Alt 7 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 arna leasú agus IR 339/2014

Líon na nochtaí cosanta a rinneadh don Chomhairle Múinteoireachta An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagra ar an nochtadh cosanta sin  Faisnéis eile a bhaineann leis na nochtaí cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a d’fhéadfadh an tAire a iarraidh ó am go ham
 

NIL

 

NIL

 

NIL