Aistrigh:
Gaeilge
English

Má chaith tú tréimhse charnach 12 mhí nó níos mó lasmuigh d’Éirinn tar éis duit a bheith 18 mbliana d’aois, ní mór duit cóip de do imréiteach póilíní a chur isteach do gach tír ina raibh tú i do chónaí.

Caithfidh na teastais an tréimhse chónaithe iomlán i ngach tír a chlúdach.

Is féidir leat ár bhfaisnéis treorach thíos a úsáid chun tacú leat.

Tá an próiseas chun imréiteach póilíní a fháil difriúil ó thír go tír. Mar shampla, b’fhéidir go mbeidh ort a bheith i do shaoránach den tír nó i do chónaí sa tír ag an am a dhéanann tú iarratas ar imréiteach póilíní.

Faisnéis treorach amháin

Ba chóir duit i gcónaí seiceáil a dhéanamh ar an suíomh gréasáin, leis an ambasáid nó leis an oifig chonsalachta don eolas is cothroime chun dáta.

Maidir le tíortha nach bhfuil liostaithe, ba chóir duit dul i dteagmháil le hambasáid na tíre chun cúnamh a fháil.

Níl an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as ábhar na nasc a thugtar.

Eagraíocht nó Foras: Abu Dhabi Police

Suíomh gréasáin: AbuDhabi Police (adpolice.gov.ae)

Eagraíocht nó Foras: Republic of Albania Ministry of Justice

Ba chóir d’iarratasóirí iarratas a dhéanamh le haghaidh Deshimi ag an Oifig áitiúil den Stát Dlítheanach nó ag:

Zyra e Gjendjes Gjyqësore
Buleavardi “Zogu I”
Tirana, Albania

Teil/facs: +355 4 228292

Eagraíocht nó Foras: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

 Registro Nacional de Reincidencia | Argentina.gob.ar

Le haghaidh eolais faoi conas iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mar atá liostaithe.

Eagraíocht nó Foras: Australian Federal Police

Suíomh gréasáin: Australian Federal Police (afp.gov.au)

Comhlánaigh an fhoirm iarratais Australian Federal Police National Police Check (NPC).

Australian Federal Police
Locked Bag 8550
Canberra City ACT 2601
Australia

Eagraíocht nó Foras: Vienna Police Department – Criminal Records

Cónaitheoirí: Is féidir iarratais ar Sheiceáil do Thaifid Choiriúla a dhéanamh san Ostair i stáisiúin na bpóilíní sna cathracha móra nó in oifig an mhéara i mbailte/sráidbhailte atá níos lú.

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas chuig ambasáid Ostarach nó téigh i dteagmháil le:

Information Services Vienna Police
Department – Criminal Records
(“Strafregisteramt”)
Wasagasse 22, A-1090 Vienna, Austria

R-phost: bpdw.strafregisteramt@polizei.gv.at

Eagraíocht nó Foras: Royal Bahamas Police Force

Suíomh gréasáin: Forms – Government – Details (bahamas.gov.bs)

Ba chóir d’iarratasóirí iarratas a dhéanamh le sonraí pas, áit chónaithe sna Bahámaí, grianghraf amháin agus sraith dheimhnithe méarlorg, agus na táillí lena mbaineann a íoc. Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne go dtí stáisiún áitiúil na bpóilíní nó chuig:

Officer in Charge, Criminal Records Office
P.O. Box N 458
Nassau, Bahamas

Eagraíocht nó Foras: Embassy of Belgium in Dublin

Suíomh gréasáin: Diplomatie.be

Federal Public Service Justice
Service du Casier Judiciaire Central
115 Waterloo Boulevard
1000 Brussels, Belgium

R-phost: cjc-csr@just.fgov.be

R-phost: tcorts@justicia.ad

B’fhéidir go mbeidh litir ag teastáil uait ón gComhairle Mhúinteoireachta ina luaitear cén fáth a bhfuil an t-imréiteach á iarraidh.

Cónaitheoirí: Déan iarratas i bpearsa do Theastas Imréiteach Póilíní ag an gcúirt áitiúil ina bhfuil tú cláraithe.

Neamhchónaitheoirí: Má tá tú i do chónaí lasmuigh den Bhulgáir, déan iarratas ag ambasáid na Bulgáire.

Eagraíocht nó Foras: Royal Canadian Mounted Police

Suíomh gréasáin: Criminal record checks | Royal Canadian Mounted Police (rcmp-grc.gc.ca)

Braitheann an chaoi a ndéanann tú iarratas ar má tá tú i do chónaí i gCeanada.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi conas iarratas a dhéanamh tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin.

Website: Servicio de Registro Civil

Déan iarratas ar Certificado de Antecedentes para Fines Especiales ar líne ag Servicio de Registro Civil e Identificación (ar fáil i Spáinnis amháin).

Eagraíocht nó Foras: The Public Security Bureau (PSB) of China

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig do Public Security Bureau áitiúil.

Neamhchónaitheoirí: Déan teagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Eagraíocht nó Foras: Criminal Record Office of the Cyprus Police

Suíomh gréasáin: Cyprus Police | Crime Combating Department

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig do stáisiún póilíní áitiúil.

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas chuig:

Chief of Police
Police Headquarters
P.O. Box 2022
Nicosia, Cyprus

Eagraíocht nó Foras: Danish Police

Suíomh gréasáin: Fingerprint expert | Police Clearance Certificates | PCC – Service – Denmark

Cónaitheoirí: Déan iarratas i bpearsa ag stáisiún póilíní ar bith.

Neamhchónaitheoirí: Neamhchónaitheoirí atá cláraithe le Clár Náisiúnta na Danmhairge, déan iarratas chuig:

Rigspolitichefen, Afdeling D
Kriminalregisteret
P.O. Box 93
Landlystvej 34-40
2650 Hvidovre
Denmark

Eagraíocht nó Foras: Dubai Police

Suíomh gréasáin: Police Clearance Certificate (dubaipolice.gov.ae)

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig do stáisiún póilíní áitiúil

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas chuig:

Criminal Investigation Department
Dubai Police General Headquarters
P.O. Box 1493, Dubai, UAE

Eagraíocht nó Foras: The Finnish Police

Suíomh gréasáin: Finnish Country Signing Certificate Authority (CSCA) – Police (poliisi.fi)

Le haghaidh eolais déan teagmháil le:

Oikeusrekisterikeskus
P.O. Box 157
FI–13101 Hämeenlinna, Finland
R-phost: oikeusrekisterikeskus@om.fi

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Justice

Suíomh gréasáin: Demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) – Casier judiciaire national – Ministère de la Justice

Is féidir iarratais ar líne, atá saor in aisce, a dhéanamh tríd an suíomh gréasáin.

Eagraíocht nó Foras: Federal Office of Justice

Suíomh gréasáin: BfJ – Startseite (bundesjustizamt.de)

Cónaitheoirí: Déan iarratas ar theastas imréiteach póilíní ón Federal Central Register of the Public Prosecutor General ag an Federal Court of Justice.

Neamhchónaitheoirí: Is féidir le neamhchónaitheoirí iarratas a dhéanamh ar “Führungszeugnis” chuig:

Bundesamt für Justiz
Sachgebiet IV 21 / IR
53094 Bonn

Eagraíocht nó Foras: Consular Section of the Embassy of Greece in Ireland

Suíomh gréasáin: Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ministry of Justice

Cónaitheoirí: Déan iarratas ar Theastas Pionósach chun Críche Ginearálta arna eisiúint ag:

Ministry of Justice
Division of Criminal
Records
Mesogion 96
11527 Athens
Greece

Neamhchónaitheoirí: Ní mór do neamhchónaitheoirí iarratas a dhéanamh trí ambasáid nó consalacht na Gréige.

Eagraíocht nó Foras: Embassy of India

Suíomh gréasáin: How to Apply for Passport | Steps for applying Passport Application (passportindia.gov.in)

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig an gCeannfort Sinsearach/an Ceannfort/an Coimisinéir/an Leas-Choimisinéir/an Coimisinéir Breise Póilíní áitiúil, Oifigeach Tí an Stáisiún nó an Oifig Pas Réigiúnach. Féach an suíomh gréasáin.

Neamhchónaitheoirí: Ba chóir do neamhchónaitheoirí Éireannach iarratas a dhéanamh chuig an Embassy of India– indcons@eircom.net

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Justice

Suíomh gréasáin: Ministero della giustizia

Téigh i dteagmháil leis an Office of the State Attorney, Judicial Records:

Procura della Repubblica, Casellario Giudiziale
Piazzale Clodio 1
00100 Roma (RM)
Italy

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais agus ar na foirmeacha iarratais ar an suíomh gréasáin.

Eagraíocht nó Foras: Metropolitan Police Department Japan

Suíomh gréasáin: ページが見つかりません 警視庁 (tokyo.lg.jp)

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig:

The Police Certificate
Sub-section
1st Foreign Affairs
Section
Tokyo Metropolitan
Police Department
2-1-1, Kasumigaseki
Chiyoda-Ku
Tokyo, Japan

Neamhchónaitheoirí: Téigh i dteagmháil leis an ambasáid nó an chonsalacht.

Déan iarratas chuig an Department of Legal Statistics and Special Records of the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan.

Eagraíocht nó Foras: Korean National Police Agency

Suíomh gréasáin: 경찰청 (police.go.kr)

Cónaitheoirí: Iarr Criminal (Investigation) Records Check Reply (범죄·수사경력 회보서) ó stáisiún póilíní i bPoblacht na Cóiré.

Neamhchónaitheoirí: Is féidir teacht ar thuilleadh eolais maidir le hiarratas a dhéanamh as Éirinn ag: http://irl.mofa.go.kr/english/eu/irl/visa/Police/index.jsp.

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Internal Affairs

Residents: Téigh i dteagmháil le:

Ministry of Internal
Affairs of Kyrgyzstan
469 Frunze Street
Bishkek 720040

Neamhchónaitheoirí: Téigh i dteagmháil leis an rannóg consalachta den Embassy of Kyrgyzstan is gaire

Eagraíocht nó Foras: Embassy of the Republic of Lithuania to Ireland

Téigh i dteagmháil leis an Ambasáid.

Eagraíocht nó Foras: Criminal Records Office

Suíomh gréasáin: Applying for a criminal record certificate — Citizens — Guichet.lu – Administrative Guide – Luxembourg (public.lu)

Déan iarratas chuig:

Service du Casier Judiciaire
Cité judiciaire – Plateau du Saint-Esprit
Bâtiment BC – 1er étage
L-2080 Luxembourg

R-phost: casier.judiciaire@justice.etat.lu

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Foreign Affairs

Suíomh gréasáin: Official Portal Ministry of Foreign Affairs, Malaysia – Portal (kln.gov.my)

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Justice

Suíomh gréasáin: Ministry of Justice | New Zealand Ministry of Justice

Eagraíocht nó Foras: Nigeria Police Force

Cónaitheoirí: Déan iarratas i bpearsa chuig:

Central Criminal
Registry
Force C.I.D. Annex
Alagbon Close Ikoyi
Lagos, Nigeria

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas le cúiréir chuig:

Commissioner of Police
Central Criminal Registry
Force C.I.D. Annex
Alagbon Close Ikoyi
Lagos, Nigeria

Eagraíocht nó Foras: National Bureau of Investigation

Cónaitheoirí: Déan iarratas ag an mBiúró Náisiúnta áitiúil um Imscrúdú (BNI).

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas chuig an ambasáid nó an chonsalacht Fhilipíneach is gaire, nó go díreach chuig an National Bureau of Investigation Identification and Record Division

Room 109, NBI Complex
Taft Avenue, Manila
Philippines

Eagraíocht nó Foras: The Ministry of Justice

Suíomh gréasáin: Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Administration and Home Affairs

Suíomh gréasáin: Ministry of Foreign Affairs (mae.ro)

Cónaitheoirí: Déan iarratas ar Certificat de Cazier Judiciar chuig cigireacht póilíní an chontae sa chontae inar rugadh tú nó ina bhfuil tú i do chónaí.

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas chuig an ambasáid ag www.mae.ro nó déan iarratas tríd an Inspectoratul General al Politiei in Romania.

Is féidir teastais póilíní a fháil freisin trí chumhact aturnae nótaireachta a thabhairt d’ionadaí sa Rómáin chun iarratas a dhéanamh ar do shon.

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig an stáisiún póilíní is gaire duit.

Neamhchónaitheoirí: Téigh i dteagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Eagraíocht nó Foras: Crime Register of the Attorney General’s Office

Suíomh gréasáin: Generálna prokuratúra (gov.sk)

Cónaitheoirí: Déan iarratas ar Výpis z Registra Trestov ag oifig ar bithe den ionchúiseamh poiblí.

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas ag an ambasáid nó an chonsalacht Shlóvacach.

Eagraíocht nó Foras: South African Police Service

Suíomh gréasáin: Services | SAPS (South African Police Service)

Residents: Déan iarratas ag an oifig South African Police Service áitiúil.

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas chuig:

South African Police Service
Criminal Investigation Department
Private Bag X308
Pretoria 0001
South Africa

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Justice Madrid

Suíomh gréasáin: Formulario 790 – Trámites y gestiones personales (mjusticia.gob.es)

Comhlánaigh Iarratas Model 790 atá ar fáil ar an suíomh gréasáin.

Central Office of Citizen Services, Ministry of Justice
Plaza de Jacinto Benavente, 3
28012, Madrid

Eagraíocht nó Foras: Swedish National Police Board

Suíomh gréasáin: Police Record Extracts | The Swedish Police Authority (polisen.se)

Tá na sonraí iomlána ar an suíomh gréasáin.

Eagraíocht nó Foras: Federal Office of Justice

Suíomh gréasáin: Order criminal records excerpt – Criminal records excerpts (admin.ch)

Eagraíocht nó Foras: Ministerie van Justitie (Letter required from The Teaching Council)

Suíomh gréasáin: How do I apply for a certificate of conduct (VOG)? | Government.nl

Eagraíocht nó Foras: Association Of Chief Police Officers Criminal Records Office

Suíomh gréasáin: ACRO Criminal Records Office – Police Certificates

Tá gá le International Child Protection Certificate chun clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Tá na treoracha iomlána maidir le conas iarratas a dhéanamh ar fáil ar an suíomh gréasáin.

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Suíomh gréasáin: МВС України (mvs.gov.ua)

Eagraíocht nó Foras: Ministry of Interior

Suíomh gréasáin: Ministry of Interior United Arab Emirates (moi.gov.ae)

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig an stáisiún póilíní áitiúil.

Neamhchónaitheoirí: Déan iarratas chuig an Emirate Police Directorate iomchuí óna bhfuil imréiteach ag teastáil uait.

Eagraíocht nó Foras: FBI background check

Suíomh gréasáin: Rap Sheets (Identity History Summary Checks) — FBI

Tá na sonraí iomlána ar an suíomh gréasáin nó déan iarratas chuig:

FBI, Criminal Justice Information Services Division
Attention: SCU, Mod D-2
1000 Custer Hollow Road
Clarksburg, West Virginia 26306
USA

Eagraíocht nó Foras: Criminal Records Office

Cónaitheoirí: Déan iarratas chuig:

Criminal Records Office
Criminal Investigations
Department
Headquarters
P.O. Box CY 683
Causeway, Harare
Zimbabwe

Neamhchónaitheoirí: Téigh i dteagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta.