Aistrigh:
Gaeilge
English

An féidir liom achomharc a dhéanamh ar chinneadh an Phainéil?

Mar iarratasóir, is féidir leat iarraidh ar Ghrúpa Athbhreithnithe an Choiste Chlárúcháin athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh an phainéil má:

 • Dhiúltaíonn an painéal iarratasóir a chlárú le haghaidh clárúcháin
 • Dhiúltaíonn an painéal clárú an mhúinteora a athnuachan
 • Fhorchuireann an painéal coinníollacha ar chlárú an iarratasóra / an mhúinteora.

Agus measúnaithe maidir le cuibheas agus oiriúnacht á ndéanamh againn, bainimid úsáid as ár dtreoirlínte, ar féidir leat a íoslódáil thíos:

Cén reachtaíocht a chlúdaíonn an measúnú duine cuí oiriúnach?

Alt 31

An chuid ábhartha den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 (arna leasú): Alt 31

Cé a chlúdaíonn sé: Múinteoirí nua-iontrála

Cad a chlúdaíonn sé: Ag dul isteach sa chlár

Cad a lorgaíonn an Chomhairle:

 • Nochtadh grinnfhiosrúcháin
 • Aighneachtaí
 • Doiciméid
 • Fianaise eile

Alt 33

An chuid ábhartha den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 (arna leasú): Alt 33

Cé a chlúdaíonn sé: Múinteoirí ag athnuachan a gclárúcháin

Cad a chlúdaíonn sé:Athnuachan Clárúcháin

Cad a lorgaíonn an Chomhairle:

 • Nochtadh grinnfhiosrúcháin
 • Aighneachtaí
 • Doiciméid
 • Fianaise eile