Aistrigh:
Gaeilge
English

Bunscoile

  • Baitsiléir Oideachais (Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann san áireamh)
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann
    Creidiúnaithe: 17-Nol-18: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachais
    Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachais
    Creidiúnaithe: 04-Ean-13: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunscoil)
    Crediúnaithe: 14-Aib-23: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Creidiúnaithe: 01-Aib-14: Tuairisc
  • Máistir Ealaíon san Oideachas Bhunscoile
    Creidiúnaithe: 07-Iúil-14: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Múinteoireacht Bunscoile)
    Creidiúnaithe: 07-Iúil-14: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge
    Creidiúnaithe: 07-Lún-18
  • Baitsiléir Oideachais
    Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Múinteoireacht Bunscoile)
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachais san Oideachas le Síceolaíocht
    Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachais
    Creidiúnaithe: 04-Fea-13: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunscoil)
    Athbreithnithe: 31-Lún-22: Report
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachais (Bunscoil)
    Athbreithnithe: 31-Lún-22: Report
    Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc

Iar-bhunscoile

  • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach)
    Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile)
    Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Gaeilge)
    Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le Bitheolaíocht)
    Creidiúnaithe: 14-Már-22: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas, Ealaín, Dearaidh agus Grafaic
    Creidiúnaithe: 11-DF-21: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hOideachas Reiligiúnach) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)
    Creidiúnaithe: Bea-15: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile le hEacnamaíocht) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)
    Creidiúnaithe: Bea-15: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Eacnamaíocht Bhaile agus Gaeilge) agus Máistir Gairmiúil san Oideachas (le hEacnamaíocht Bhaile)
    Creidiúnaithe: Bea-15: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Grafaic Dearaidh agus Foirgníocht)
    Ar a dtugtaí Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Dearaidh agus Teicneolaíochta roimhe seo
    Creidiúnaithe: 03-Már-14: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Gaeilge agus Fraincis, Spáinnis nó Gearmáinis)
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 01-Iúil-19: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Bitheolaíocht
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas le Matamitic
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas Reiligiúnach agus sa Bhéarla nó sa Stair nó sa Cheol
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 03-Már-14: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 12-Bea-14: Tuairisc
    Athbreithnithe: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Graphaic
    (ar fáil i gcomhpháirt le Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne)
    Creidiúnaithe: 08-Sam-22: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas sa Iar-bhunscoile
    Creidiúnaithe 14-Aib-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe 01-Aib-16: Tuairisc
    Creidiúnaithe 26-Bea-14: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Matamaitic
    Creidiúnaithe: Már-21: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Matamaitic agus Gaeilge
    Creidiúnaithe: 09-Már-20: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Cuntasaíocht
    Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, Staidéar Gnó agus Léann Reiligiúnach
    Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Léann Reiligiúnach
    Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon san Oideachas, sa Ghaeilge agus sa Staidéar Gnó
    Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Report
    Athbreithnithe: 13-MF-22: Report
  • Baitsiléir Eolaíochta in Oideachas & Máisitir Gairmiúil san Oideachas
    Creidiúnaithe: 13-MF-22: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta in Oideachas na Matamaitice
    Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas Eolaíochta
    Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)
    Creidiúnaithe: 26-Bea-14: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn:01-Aib-16: Tuairisc
  • BA (Comhchéim Onórach) sa Mhínealaín agus san Oideachas agus BA (Comhchéim Onórach) sa Dearadh agus san Oideachas
    Creidiúnaithe: 12-Bea-14: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon (comhcéim onóracha) i Dearadh agus Oideachas
    Creidiúnaithe: 12-Bea-14: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachais Ealaín & Dearadh
    Creidiúnaithe: 14-Nol-20: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Ealaín agus Dearadh)
    Creidiúnaithe: 7-Iúil-14: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Creidiúnaithe: Nol-13: Tuairis
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairis
  • Baitsiléir in Oideachas an Cheoil
    Creidiúnaithe: 17-Nol-13: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachais sa Corpoideachais, Staidéir Spóirt agus Ealaíne
    Baitsiléir Oideachais, Staidéir Spóirt & Corpoideachais roimhe seo
    Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 07-Iúil-14: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas
    Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachas Gaeilge
    Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas – Ealaín agus Dearadh
    Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Baitsiléir Oideachas Gaeilge le teanga eile nó Matamaitic
    Creidiúnaithe: 12-DF-20: Tuarisc
  • Baitsiléir Oideachas san Oideachas, Gaeilge & Nuatheanga
    Credidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 16-Bea-22: Tuairisc
  • BSC sa Matamaitic & MSC sa Matamaitic & Oideachas Eolaíochta: Ríomheolaíocht
    Credidiúnaithe: Bae-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 07-Már-22: Tuairisc
    Tuairisc Deireannach
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Credidiúnaithe: Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Matamaitic Fheidhmeach agus Matamaitic
    Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
  • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Bitheolaíocht – Matamaitic
    Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe:17-Nol-12: Tuairisc
  • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Ceimic – Matamaitic
    Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
  • MSc sa Mhatoideachas agus san Oideachas Eolaíochta: Fisic – Matamaitic
    Creidiúnaithe: 26-Bea-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas (Ríomheolaíocht agus Staidéar Matamaitic)
    Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 01-Iúil-19: Tuairisc
    Tuairisc ar dul chun cinn: 11-DF-21: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaíon sa Mhatamaitic agus san Oideachas
    Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 17-Nol-12: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas (Béarla)
    Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Máistreacht Gairmiúil san Oideachas (Gaeilge)
    Creidiúnaithe: 06-Ean-23: Tuairisc (Gaeilge)
    Tuairisc (Béarla)
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta le Matamaitic agus Ríomheolaíocht
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 11-DF-21: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas Teangacha
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 12-DF-20:  Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta sa Chorpoideachas (le Béarla, Gaeilge, Tíreolaíocht nó Mata)
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 20-Aib-15: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas (Eolaíocht Bhitheach le Ceimic nó Fisic nó Eolaíocht Talmhaíochta)
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 20-Aib-15: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta (Oideachas) sa Chorpoideachas le Ceimic agus Fisic
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 20-Aib-15: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas i Grafaic agus Teicneolaíocht Foirgníocht
    Baitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht Ailtireachta roimhe seo
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 15-Nol-14: Tuairisc
  • Baitsiléir san Oideachas in Innealtóireacht Grafaic agus Teicneolaíocht
    Baitsiléir Teicneolaíochta (Oideachas) in Ábhair agus Teicneolaíocht Innealtóireachta roimhe seo
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 15-Nol-14: Tuairisc
  • Máistir Gairmiúil san Oideachas
    Creidiúnaithe: Már-23: Tuairisc
  • Máistreacht san Oideachas (Gnó)
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
  • Máistreacht san Oideachas (Teangacha)
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Máistreacht san Oideachas (Ceol)
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Máistreacht san Oideachas (Corpoideachas)
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Máistreacht san Oideachas (Teicneolaíocht)
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc
  • Máistreacht san Oideachas (Matamaitic)
    Creidiúnaithe: 06-DF-14: Tuairisc
    Tuairisc ar dhul chun cinn: 01-Aib-16: Tuairisc

Breisoideachas

  • Dioplóma Iarchéime sa Bhreisoideachas Aosach & Pobail (DIBAP)                                                                                                    Creidiúnaithe: 18-Meán Fomhair-2023: Tuairisc
  • Baitsiléir Eolaíochta san Oideachas agus Oiliúint (Breisoideachas, Oideachas Aosach agus Oideachas Leanúnach)
    Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Tuairisc
  • Dioplóma Gairmiúil san Oideachas (Breisoideachas)
    Creidiúnaithe: 27-Bea-13: Report
  • Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bhreisoideachas)
    Creidiúnaithe: 14-DF-13: Tuairisc
  • Dioplóma Iarchéime san Oideachas Aosach & sa Bhreisoideachas
    Creidiúnaithe: Bea-12: Tuairisc
  • Ard-Dioplóma sa Bhreisoideachas
    Creidiúnaithe: 17-MF-12: Tuairisc
  • Máistir Ealaíon sna hEalaín Phobalghníomhach: (Oideachas Aosach agus Oideachas Phobal)
    Creidiúnaithe: DF-13: Tuairisc
  • Dioplóma Iarchéime Ealaíon i Cleachtadh Oideachasúil, i Múineadh Breisoideachais
    (Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Fhoghlaim agus sa Teagasc roimhe seo)
    Creidiúnaithe: 11-Mei-12: Tuairisc
  • Dioplóma Gairmiúil Oideachais (Breisoideachas)
    Creidiúnaithe: 26-Már-12: Tuairisc
  • Baitsiléir Ealaín sa Mhúinteoireacht i mBreisoideachas agus Oideachas Aosach
    Creidiúnaithe: 12-Mei-12: Tuairisc
  • Dioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (L/A)
    Creidiúnaithe: 12-Mei-12: Tuairisc
  • Dioplóma Iarchéime Oideachais sa Bhreisoideachas (P/A)
    Creidiúnaithe: 12-Mei-12: Tuairisc