Aistrigh:
Gaeilge
English

Tá go leor bealaí ann chun a bheith i do mhúinteoir, más clár fochéime nó iarchéime d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí a roghnaíonn tú. Chun rochtain a fháil ar chláir oideachas tosaigh múinteoirí, ní mór duit na bunriachtanais iontrála, atá leagtha síos ag an Aire Oideachais, i gcomhar leis an gComhairle Mhúinteoireachta, a chomhlíonadh.

Cúnamh airgid

Is é an príomh-chúnamh airgid atá ar fáil do mhic léinn incháilithe atá ag freastal ar chúrsaí breisoideachais agus ardoideachais lánaimseartha ná an deontas mac léinn, a bhféadfadh deontas cothabhála nó deontas táillí a bheith san áireamh leis, ag brath ar incháilitheacht.

Tá tuilleadh eolais faoi sparánachtaí agus cúnamh airgid eile agus na critéir don Scéim Táillí In Aisce ar fáil ag studentfinance.ie.

Naisc úsáideacha eile: