Aistrigh:
Gaeilge
English

Tá aon duine a shásaíonn na riachtanais cháilíochta céime atá leagtha amach ann i dteideal clárú coinníollach ar feadh tréimhse trí bliana, agus sa tréimhse ama sin ní mór cáilíocht oideachais múinteoirí atá creidiúnaithe ag an gComhairle a bhaint amach.

Faoi láthair tá aon cháilíocht déag creidiúnaithe in oideachas múinteoirí a bhaineann go sonrach leis an earnáil bhreisoideachais.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach le do thoil ar:

Institiúidí Ardoideachais

Soláthraíonn na hInstitiúidí Ardoideachais seo a leanas cláir oideachais tosaigh múinteoirí sa bhreisoideachas.

Is féidir liosta do na chláir creidiúnaithe breisoideachas a aimsiú thíos: