Aistrigh:
Gaeilge
English

Céard é FÉILTE?

Is acrainm é FÉILTE, agus seasann sé do “Festival of Education In Learning and Teaching Excellence” (Féile Oideachais don Bharr Feabhais san Fhoghlaim agus sa Teagasc ). Is ceiliúradh é ar bharr feabhais an teagaisc in Éirinn, agus bíonn sé ar siúl i mí Dheireadh Fómhair gach bliain, ag an am céanna le Lá Domhanda na Múinteoirí.

Cén cuspóir atá le FÉILTE?

Ceiliúrann FÉILTE múinteoirí agus gairm na múinteoireachta. Tugann sé deis do mhúinteoirí ón mbunoideachas, iar-bhunoideachas, agus breisoideachas teacht le chéile, iad féin a spreagadh, machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas, ceangal a dhéanamh le comhghleacaithe, agus a gcuid paisean don teagasc agus don fhoghlaim a mhúscailt arís.

Na cúiseanna ar cheart freastal air?

 • Tá rogha de 16 cheardlann, beagnach 38 sárthaispeántais ó thaispeántóirí, agus 12 sheisiún Gasta ann.
 • Díospóireacht phainéil ar an téama ‘Cruthaitheacht faoi Lán Seoil’.
 • Breathnaigh ar na buanna áitiúla i Mol Cruthaitheach Laoise.
 • Buail isteach sa spás MNC le haghaidh cupán tae.
 • Tabhair cuairt ar stalla na Comhairle Múinteoireachta, áit a mbeidh muid sásta aon cheisteanna atá agat dúinn a fhreagairt.
 • Is féidir tinreamh a chur san áireamh le haghaidh d’uaireanta Pháirc an Chrócaigh (le cead do phríomhoide).
 • Comhlíonann Múinteoirí Nua-Cháilithe ceann de na critéir don Droichead, mar go gcáilíonn an ócáid seo mar ghníomhaíocht foghlama ghairmiúil.
 • Bain sult as lón in aisce agus cuir aithne ar chomhghleacaithe.

Cén áit a mbeidh FÉILTE 2023 ar siúl?

Reáchtálfar FÉILTE 2023 ag suíomh spreagúil, i Scoil Shóisearach agus Scoil Shinsearach an Teaghlaigh Naofa, Aghnaharna, Port Laoise, Co. Laoise (Eircode: R32 CY05), Dé Sathairn, 7 Deireadh Fómhair, ó 9 am go 2:30 pm.

Cad é téama FÉILTE 2023?

Is é an téama le haghaidh FÉILTE 2023 ná ‘Cruthaitheacht faoi Lán Seoil’, a scrúdófar trí cheardlanna éagsúla, sárthaispeántais, díospóireacht phainéil, agus gníomhaíochtaí eile ag comh-mhúinteoirí.

Cá bhfeicfidh mé cad atá ar siúl?

Tá clár imeachtaí ar fáil ar leathanach FÉILTE 2023. Beidh nuashonruithe ar fáil freisin ar ár leathanaigh Facebook, Instagram agus Twitter.

Conas is féidir liom ticéid a fháil do FÉILTE 2023?

Tá ticéid ar fáil ar ár leathanach Eventbrite. Tá táille €10 ann, a aisíoctar nuair a bhíonn tú i láthair ag an ócáid. Gearrtar an táille seo chun ligean dúinn na huimhreacha tinrimh a bhainistiú ar an lá ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta.

Dealraíonn sé gur an-ócáid a bheidh i FÉILTE do mhúinteoirí teacht le chéile, foghlaim, taithí a roinnt, agus ceiliúradh a dhéanamh ar a ngairm agus an téama ‘Cruthaitheacht faoi Lán Seoil’ á fhiosrú acu. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le communications@teachingcouncil.ie, le do thoil

Ar aghaidh linn go FÉILTE - Conas is féidir liom dul ann?

Gaillimh

Iompar Poiblí:

 • Fág Gaillimh (Ceannt) ag 7:30 rn ar an InterCity 707 go Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath.
 • Téigh ar bord an Comaitéara 203 ag 9:24 rn go stáisiún traenach Phort Laoise.
 • Siúlóid 35 nóiméad chuig scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise.
 • Sroich an scoil faoi: 10:15 rn.

Tiomáint:

Corcaigh

Iompar Poiblí:

 • Fág stáisiún traenach Chorcaí ag 7:00 rn ar an líne traenach RE i dtreo Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath go Durlas.
 • Téigh ar bord na líne traenach RE i dtreo Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath go stáisiún traenach Phort Laoise.
 • Siúlóid 35 nóiméad chuig scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise.
 • Sroich scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise faoi: 9:42 rn.

Tiomáint:

Luimneach

Iompar Poiblí:

 • Fág stáisiún traenach Luimnigh ag 7:40 rn ar an líne traenach RE i dtreo Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath go stáisiún traenach Phort Laoise.
 • Siúlóid 35 nóiméad chuig scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise.
 • Sroich scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise faoi: 9:42 rn.

Tiomáint:

Baile Átha Cliath

Iompar Poiblí:

 • Fág stáisiún traenach Heuston, Baile Átha Cliath ag 7:35 rn ar líne traenach IC i dtreo na Gaillimhe go dtí stáisiún traenach Chúil an tSúdaire.
 • Téigh ar bord na líne traenach RE i dtreo stáisiún traenach Phort Laoise.
 • Siúlóid 35 nóiméad chuig scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise.
 • Sroich chuig scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise faoi 9:17 rn.

Tiomáint:

Port Láirge

Iompar Poiblí:

 • Fág stáisiún traenach Phort Láirge ag 5:55 rn ar líne traenach IC i dtreo Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath go stáisiún traenach Chill Dara.
 • Téigh ar bord na líne traenach RE i dtreo stáisiún traenach Phort Laoise ag 8:14 rn.
 • Siúlóid 35 nóiméad chuig scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise.
 • Sroich chuig scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise faoi 8:54 rn.

Tiomáint: