Aistrigh:
Gaeilge
English

Cén doiciméad aitheantais ba chóir dom a sholáthar le haghaidh grinnfhiosrúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta?

In éineacht le d’Fhoirm Cuiridh um Ghrinnfhiosrúchán, ní mór duit dhá dhoiciméad aitheantais a chur isteach:

 • Ceann ó Ghrúpa A,

agus

 • Ceann ó Ghrúpa B

Grúpa A: Cruthúnas ar chéannacht

Cuir ceann dóibh thíos san áireamh

 • Ceadúnas Tiomána Reatha (is fearr)
 • Pas Reatha (aon náisiúntacht)
 • Cárta Seirbhísí Poiblí na hÉireann (agus cóip de do theastas breithe ag gabháil leis)

Grúpa B: Cruthúnas ar sheoladh baile

(dátaithe laistigh de shé mhí)

Cuir ceann dóibh thíos san áireamh

 • Bille fóntais – gáis, leictreachais, líne thalún nó leathanbhanda amháin
 • Ráiteas bainc/cárta creidmheasa
 • Comhfhreagras clárúcháin an choláiste
 • Doiciméad a fuarthas ó gníomhaireacht Rialtais

1. Doiciméid Ghrúpa A - Cruthúnas ar Chéannacht

 • Ba cheart go mbeadh d’ainm agus do shloinne ag freagairt dóibh siúd ar do chruthúnas ar chéannacht.
 • Má d’athraigh d’ainm nó do shloinne, caithfear cóip de cheann amháin díobh seo a leanas a chur isteach:
  • Deimhniú pósta
  • Foraithne colscartha/ idirscartha
  • Gníomhas aonpháirtí
 • Cinntigh le do thoil go bhfuil na sonraí ar fad le feiceáil go soiléir ar na cóipeanna a sheoltar isteach.

2. Grúpa B – Cruthúnas ar Sheoladh Baile

 • Ní mór gach doiciméad a dhátú laistigh de shé mhí ón uair a fhaighimid é.
 • Ní mór don seoladh ar do dhoiciméad cruthúnas ar sheoltaí comhfhreagras a dhéanamh leis an seoladh ar d’iarratas ar chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Ní ghlactar leis na doiciméid seo a leanas mar chruthúnas ar sheoladh:

 • Doiciméid árachais, lena n-áirítear doiciméid árachais gluaisteán, baile agus sláinte
 • Billí fón póca
 • Ceadúnas tiomána reatha
 • Comhfhreagras na Comhairle Múinteoireachta
 • Doiciméad imréitigh póilíní thar lear

Mura bhfuil an doiciméad dátaithe laistigh de shé mhí nó mura bhfuil sé ceart, cuirfimid d’iarratas grinnfhiosrúcháin ar ais ar cheartú. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le moill ar amlínte próiseála.

Cuir aon doiciméid cheartaithe ar ais chuig vetting@teachingcouncil.ie

Reachtaíocht

Baineann an Beartas Aitheantais le gach iarratas a dhéanann múinteoirí ar nochtaí grinnfhiosrúcháin faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016.