Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Tiocfaidh na riachtanais sin i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2023 d’iarratasóirí a dhéanann iarratas chun clárú leis an gComhairle. Tá na riachtanais i bhfeidhm anois chun críche creidiúnú clár Oideachais Tosaigh Múinteoireachta (OTM). Cliceáil anseo chun na Riachtanais Ábhair Curaclaim (Iar-bhunscoile) uasdátaithe (Béarla) a mbeidh éifeacht leo ón 1 Eanáir 2023 a léamh.