Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Tugann FÉILTE aitheantas do agus déanann sé céiliúradh ar an obair a dhéanann múinteoirí dá gcuid daltaí ina seomraí ranga gach aon lá. I mbliana, beidh FÉILTE ar siúl Dé Sathairn, an 7 Deireadh Fómhair.

Táthar i mbun imeacht na bliana seo a phleanáil cheana féin agus ba mhór againn do chuid smaointe faoi cén chruth go mba cheart a bheith ar FÉILTE 2023. Is cuma má fhreastail nó murar fhreastail tú ar FÉILTE roimhe seo, déan an suirbhé gearr s’againne a líonadh isteach anseo le do thoil.