Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Beidh cothabháil riachtanach á déanamh ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar an tairseach Mo Chlárú idir 2in. Dé Máirt, an 23 Aibreán 2024 agus 10rn. Dé Céadaoin, an 24 Aibreán 2024. Ní bheidh an tairseach Mo Chlárú ar fáil le linn an ama seo. 

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mbeidh rochtain ag an bhfoireann ar an tairseach le linn an ama sin agus go mb’fhéidir nach mbeidh siad in ann ceisteanna gutháin a láimhseáil. Go raibh maith agat as do thuiscint agus do chomhoibriú.