Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Tá ticéid theoranta fós ar fáil do FÉILTE 2023, a bheidh ar siúl i mbliana Dé Sathairn 7 Deireadh Fómhair, i Scoileanna an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise, ó 9 rn – 2:30 in. Is é téama FÉILTE 2023 ná ‘An Cruthaitheacht faoi Lán Seoil’, a dhéanfar a iniúchadh trí cheardlanna éagsúla, taispeántais, plé painéil, agus gníomhaíochtaí eile faoi stiúir múinteoirí eile. Beidh spás NQT-tea ann freisin, áit ar féidir le múinteoirí nuacháilithe bualadh isteach le haghaidh cupán tae agus a dtaithí ar an aistriú ón gColáiste go dtí an seomra ranga a phlé.

An bhfuil ceist agat don Chomhairle Mhúinteoireachta? Tar i mbun comhrá linn ag seastán na Comhairle Múinteoireachta.

Tá tuilleadh eolais ar ár dtreoir cláir.

Chun ticéid a fháil, tabhair cuairt ar ár leathanach Eventbrite.